Woonomgeving

x

Ligt er een tegel los, doet de straatverlichting het niet meer of heb je een klacht over zwerfvuil of groenonderhoud, dan kun je dit melden via het meldingsformulier van de site van de gemeente Haaksbergen of telefonisch via het Politieservicepunt.

Ook voor spoedeisende gevallen als verstopte hoofdriolering en verzakte straten.

Gemeente Haaksbergen, melding openbare ruimte

i

Voor het melden van bijvoorbeeld defecte straatlantaarns, losliggende stoeptegels en kapot straatmeubilair. Per post: Gemeente Haaksbergen, Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen.

0535734567

Politieservicepunt Haaksbergen

i

Het politieservicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Haaksbergen aan de Blankenburgerstraat 28. Het politieservicepunt is op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend en zonder afspraak te bezoeken. Buiten de openingstijden kunt u contact opnemen met het bureau aan de Willemstraat in Hengelo.

09008844

Ik wil mij veilig voelen in mijn wijk.

Je veilig voelen is heel persoonlijk. Het is belangrijk dat je aangeeft welke plekken voor jou onveilig voelen bij een wijk- of buurtagent. Het kan ook te maken hebben met kapotte straatverlichting: geef het door aan de gemeente als dit niet werkt. Je kunt ook anoniem melden als je iets hoort of ziet wat niet prettig voelt. Praat er ook over met familie of vrienden.

Cursussen zelfverdediging
Er zijn verschillende cursussen gericht op veilig voelen zoals een cursus zelfverdediging, judo, aikido, beheersingstraining of voor jezelf leren opkomen. Informeer bij de buurtsportcoach naar de mogelijkheden.

Omgaan met een ingrijpende gebeurtenis
Is er brand of een inbraak geweest en voel je je daardoor onveilig? Slachtofferhulp biedt hulp op juridisch, praktisch of emotioneel gebied. Deze hulp is gratis. Je kunt ook anoniem hierover praten met de Luisterlijn.

Buurtsportcoach Noaberpoort

i

De buurtsportcoach is iemand die sport- en beweegaanbod organiseert in de buurt en verbinding maakt tussen sport/beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734789
info@noaberpoort.nl

De Luisterlijn

i

De Luisterlijn is een laagdrempelige voorziening voor psychosociale hulpverlening. De Luisterlijn is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of informatie.

088 0767 000

Gemeente Haaksbergen, melding openbare ruimte

i

Voor het melden van bijvoorbeeld defecte straatlantaarns, losliggende stoeptegels en kapot straatmeubilair. Per post: Gemeente Haaksbergen, Afdeling Beheer Openbare Ruimte, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen.

0535734567

Slachtofferhulp Nederland

i

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied.

09000101

Hoe kan ik mijn huis beveiligen?

Zoek je tips om inbraak te voorkomen? Draai de deuren op slot en laat geen ramen openstaan.

Deze tip en andere eenvoudige maatregelen vind je op de website Politiekeurmerk. Wil je meer informatie, dan is een wijkbijeenkomst over veiligheid mogelijk. Neem contact op met de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Politiekeurmerk Veilig Wonen

i

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding