Wonen met ondersteuning

x

Het is niet altijd gemakkelijk om zelfstandig te wonen: bijvoorbeeld vanwege een beperking, psychische klachten of specialistische zorgvragen. Er zijn in Haaksbergen verschillende mogelijkheden. Je kunt wonen met ondersteuning, dat heet begeleid wonen of beschermd wonen. Intensieve zorg is ook mogelijk voor mensen met specialistische zorgvragen.

Ondersteuning bij zelfstandig leren wonen
Heb je hulp nodig om (opnieuw) te leren hoe je het huishouden moet doen? Of vind je het lastig om met geld rond te komen? Vraag ondersteuning en informatie aan bij de Noaberpoort: zij kennen de weg naar verschillende mogelijkheden.

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij het Diaconaal maatschappelijk werk.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Individuele ondersteuning bij zelfstandig wonen

Individuele ondersteuning bij zelfstandig wonen is bedoeld voor (jong)volwassenen die in staat zijn zelfstandig kunnen wonen, maar vanwege een ziekte, beperking of psychische aandoening wel hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Je krijgt hulp bij het zelfstandig leren wonen. Bijvoorbeeld hulp bij

 • het leren omgaan met geld, 
 • het leren van huishoudelijke taken
 • het aangaan van sociale contacten.

Vraag naar de mogelijkheden bij de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. De begeleiding varieert: deze bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het organiseren van het huishouden of de administratie of bij het maken van een dagindeling.

Een beschermende woonvorm biedt geen psychische behandeling, maar beperkt zich tot het bieden van begeleiding bij de uitvoer van algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Voor inwoners van Haaksbergen is het Cimot Enschede de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

CIMOT

i

Cimot Enschede regelt de toegang tot Opvang en Beschermd Wonen voor 18+. Opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn. Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek (18+), die aangewezen zijn op het wonen in een instelling of in een door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte.

info@cimot.nl

Hoe vraag ik intensieve zorg aan?

Intensieve zorg vraag je aan bij het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Er zijn verschillende woonmogelijkheden in Haaksbergen voor mensen met meervoudige beperkingen of specialistische zorgvragen vanwege verstandelijke beperkingen. De mogelijkheden variëren van zelfstandig wonen met zorg op afroep tot intensieve begeleiding en zorg. Voor deze vorm van zorg heb je een indicatie nodig van het  CIZ.

Ga eens kijken bij een instelling en vraag meer informatie aan voordat je een keuze maakt.

Voor ondersteuning bij de aanvraag kun je hulp vragen aan de clientondersteuner bij de Noaberpoort. 

Cliëntondersteuner Noaberpoort

i

Alle inwoners van de gemeente Haaksbergen kunnen ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuner denkt mee op het gebied van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Je kunt terecht bij Manon van der Leest (m.vanderleest@noaberpoort.nl).

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
m.vanderleest@noaberpoort.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

0887891000
info@ciz.nl

Woonlocaties in Haaksbergen voor zorg en ondersteuning

Er zijn verschillende woonlocaties in Haaksbergen waar mensen met een beperking ondersteuning en zorg kunnen krijgen. Een aantal instellingen heeft ook een cliëntadviseur waar je terecht kunt voor meer informatie en advies. 

Livio: cliëntadviseur José Kanbier. Livio locaties 

 • Verpleeghuis de Wiedenhof
 • Woon- en zorgcentrum Het Saalmerink 
 • Kleinschalige woonlocaties de Merelstraat , Dr. Prinsstraat, Ferdinand Bolstraat, Mr. Eenhuisstraat en Wiedenbroeksingel

Overige instellingen en locaties:

 • Estinea, locatie De Kalter   
 • Aveleijn, locatie Lavendel 
 • JP van den Bent stichting, woonlocaties Jhr von Heijdenstraat en Nachtegaalstraat. dagbestedingslocatie activiteiten de Hofstede
 • Buurtzorg, locatie Buurtzorghuis (Hospice)
 • Zorghuis Scholtenhagen

Livio, de Wiedenhof

i

Verpleeghuis van Livio

Wiedenbroeksingel 4
7481 BT HAAKSBERGEN

09009200

Livio, woon- en zorgcentrum Het Saalmerink – Haaksbergen

i

Woonzorgcentrum Het Saalmerink biedt appartementen voor senioren. U kunt de appartementen zelfstandig huren of er komen wonen met zorg op basis van een zorgindicatie. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma. Er is dagbesteding somatiek en een PG groep. Op loopafstand bevindt zich het dorpscentrum met diverse winkels. Voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntadviseur José Kanbier.

Klaashuisstraat 9
7481 EN HAAKSBERGEN

09009200

Zorghuis Scholtenhagen

i

Voor dagopvang, 24 uurs zorg en tijdelijke opvang (logeerhuis)

Eibergsestraat 157
7481 HJ HAAKSBERGEN

0535745989

Estinea, Wonen De Kalter 4-F - Haaksbergen

i

Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

Kalter 4F
7481 LR HAAKSBERGEN

0884950795

Aveleijn, locatie Lavendel - Haaksbergen

i

Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

Lavendel 22
7483 CM HAAKSBERGEN

0535739070

Buurtzorghuis

i

Het Buurtzorghuis in Haaksbergen is een hospice in een monumentale boerderij in een prachtig groene omgeving. Voorzien van alle eigentijdse gemakken en moderne voorzieningen biedt het Buurtzorghuis een prettig onderkomen voor cliënten in de laatste levensfase: 24 uur per dag is er verpleegkundige zorg aanwezig en deze verpleegkundige zorg wordt gefinancierd vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de kosten van een verblijf in het Buurtzorghuis kunt u contact opnemen met het Buurtzorghuis.

Aaftinksweg 17
7481 VV HAAKSBERGEN

0630732101
haakbergen@buurtzorghuis.nl

Stichting JP van den Bent

i

Alle mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking en van alle leeftijden zijn welkom om gebruik te maken van de diverse vormen van dienstverlening of mee te denken over nieuwe vormen van dienstverlening. Mensen met een beperking willen graag hun wensen, dromen en idealen verwezenlijken. De JP van den Bent stichting biedt de ondersteuning die daarbij nodig is. Locaties in Haaksbergen zijn Jhr von Heijdenstraat en Nachtegaalstraat, Logeerlocatie: de Smitterij en Dagactiviteiten de Prinsenhof.

0570665770
info@jpvandenbent.nl

Livio Kleinschalig wonen

i

Kleinschalig wonen. Meer informatie en advies verkrijgbaar bij de cliëntadviseur José Kanbier.

0900-9200

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding