Ouderenmishandeling

x

Het zorgen voor een partner of familielid kan veel ingrijpender zijn dan verwacht. Vermoeidheid en overbelasting kunnen leiden tot huiselijk geweld. Veel mensen denken hierbij aan lichamelijk geweld, maar ook verwaarlozing, vernedering en financiële uitbuiting zijn vormen van huiselijk geweld. Voorbeelden zijn:

  • als het een verzorger of partner niet meer interesseert hoe de ander zich voelt;
  • als een verzorger nooit tijd heeft;
  • als een verzorger schreeuwt of scheldt;
  • dat een verzorger je vastbindt of opsluit als hij/zij naar buiten gaat;
  • dat een verzorger allerlei medicijnen geeft die niet door de dokter zijn voorgeschreven.

Meldpunt Veilig Thuis Twente
Slachtoffers vinden het vaak moeilijk om erover te praten. Buren, familie en vrienden vinden het moeilijk om zich te mengen in iemands privésituatie. Neem contact op met het meldpunt Veilig Thuis Twente en vraag advies. Mishandeling stopt nooit vanzelf. Iedereen kan terecht bij het regionale meldpunt Veilig Thuis Twente. De medewerkers van het meldpunt zoeken samen met jou naar een oplossing en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Er gaat geen informatie naar anderen zonder jouw toestemming. Je kunt anoniem bellen.

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

Bornsestraat 5
7556 BA HENGELO OV

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding