Opvoeden

x

Opvoeden gaat niet vanzelf. Je kunt met allerlei vragen zitten, bijvoorbeeld

  • over een peuter die bang of driftig is;
  • omdat jouw kind niet goed mee komt op school;
  • over omgaan met autisme;
  • over pubers die niet willen luisteren.

Je kunt op verschillende plekken terecht met al jouw vragen over het opvoeden en of het opgroeien van kinderen en pubers: bij de jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente, bij Loes en bij het inloopspreekuur van Noaberpoort.

Online opvoedondersteuning
Inwoners van Haaksbergen kunnen gratis gebruik maken van Ouders Inc. Dit is een serieuze, maar ook grappige online cursus die ouders en aanstaande ouders helpt bij een goede start van jullie ouderschap.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

LOES Loket Haaksbergen

i

Loes is het gezicht van het onderdeel opvoedondersteuning binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in diverse Twentse gemeenten. Het centrum is speciaal opgericht als steun in de rug voor ouders, verzorgers én kinderen. Bellen kan van maandag t/m donderdag via: 06-53722201 of 06-23903264. Of stel je vraag via het contactformulier. Je ontvangt dan binnen twee werkdagen een antwoord per mail.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0653722201

Jeugdgezondheidszorg van de GGD

i

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente biedt hulp bij het opvoeden: pedagogische gezinsbegeleiding jeugdgezondheidszorg. Ook voor informatie over consultatiebureaus, over gezondheidsonderzoek op scholen, over opgroeien en opvoeden, over vaccinaties, over gezondheid, pesten, seks, roken, alcohol en andere onderwerpen.

Nijverheidsstraat 30
7511 JM ENSCHEDE

09003338889
administratiejgz@ggdtwente.nl

Ouders Inc

i

Online cursus over ouderschap met praktische tips, tools en oefeningen. Met 11 herkenbare onderwerpen, circa 10 minuten per onderwerp. Gebaseerd op moderne wetenschappelijk aangetoonde inzichten en vertaald in een eenvoudige en makkelijk uit te voeren cursus. Oefeningen waarmee jullie zelf aan de slag kunnen gaan.

010 8917 290
info@oudersinc.nl

Gezinsbegeleiding
Gezinsbegeleiding is een vorm van opvoedingsondersteuning voor gezinnen met kinderen van 0 tot 19 jaar.

De gezinsbegeleider van de GGD Twente kan bij jou thuiskomen om te praten zodat je al jouw vragen rustig kunt stellen. De gezinsbegeleider zoekt samen met de ouders naar een passende oplossing: bijvoorbeeld door het voeren van gezinsgesprekken, het geven van adviezen of het oefenen van vaardigheden.

Vraag meer informatie bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Deze hulp is gratis. Op school kun je met vragen terecht bij de jeugdverpleegkundige of het schoolmaatschappelijk werk.

Jeugdgezondheidszorg van de GGD

i

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Twente biedt hulp bij het opvoeden: pedagogische gezinsbegeleiding jeugdgezondheidszorg. Ook voor informatie over consultatiebureaus, over gezondheidsonderzoek op scholen, over opgroeien en opvoeden, over vaccinaties, over gezondheid, pesten, seks, roken, alcohol en andere onderwerpen.

Nijverheidsstraat 30
7511 JM ENSCHEDE

09003338889
administratiejgz@ggdtwente.nl

Jongerenmaatjes Humanitas Twente 

Jongerenmaatjes Match ondersteunt jongeren van 12 tot 25 jaar om hun plek in de samenleving te vinden.  

Humanitas Twente: Opvoeden / Opgroeien

i

Vrijwilligers begeleiden gezinnen met alledaagse praktische hulp en tips bij de opvoeding, contacten met instanties of met huiswerk.

Oude Bornseweg 85
7556 GW HENGELO OV

0742437733
secretariaat.twente@humanitas.nl

Zijn er cursussen of bijeenkomsten over opvoeden?

Een aantal mogelijkheden;

  • Er is een online cursus Positief opvoeden voor ouders van 2 tot 12-jarigen. Je leert positief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen. Meld je aan bij Loes en volg de cursus via de computer of tablet wanneer het jou uitkomt. 
  • Ouderbijeenkomsten over bijvoorbeeld het puberbrein of omgaan met social media? Kijk voor actuele data en meer informatie op de website van Loes.

LOES Loket Haaksbergen

i

Loes is het gezicht van het onderdeel opvoedondersteuning binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in diverse Twentse gemeenten. Het centrum is speciaal opgericht als steun in de rug voor ouders, verzorgers én kinderen. Bellen kan van maandag t/m donderdag via: 06-53722201 of 06-23903264. Of stel je vraag via het contactformulier. Je ontvangt dan binnen twee werkdagen een antwoord per mail.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0653722201

Vragen over gedragsproblemen en mogelijkheden diagnostiek

Wanneer er sprake is van een angststoornis, depressie of gedragsprobleem waar jouw kind in het dagelijks leven last van heeft, dan kan een verwijzing naar een instelling die diagnostisch onderzoek doet mogelijk een oplossing bieden. Ook wanneer er samenhangende stoornissen zijn, zoals dyslexie en andere leerproblemen, stoornissen rond gedrag, persoonlijkheid, angst en/of stemming.

Je kunt hiervoor bij een aantal instellingen terecht zoals bijvoorbeeld Accare, Karakter, Dokter Bosman en Mediant. Hiervoor is een verwijzing nodig van huisarts, schoolarts, arbo-arts, medisch specialist of andere zorgverlener. Ook als docent, manager of schoolbegeleider kun je verwijzen.

Accare Hengelo

i

Accare Hengelo biedt zorg aan kinderen en jongeren met psychische problemen en aan hun ouders of verzorgers.

Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK HENGELO OV

0748220100
secretariaat.hengelo.hardenberg@accare.nl

Karakter locatie Hengelo

i

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Helene Mercierweg 5
7555 SJ HENGELO OV

0886545444
secretariaat.hengelo@karakter.com

Mediant Jeugd

i

Mediant Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met psychische klachten of psychiatrische stoornissen en hun ouders. Het team is er voor onderzoek, preventie, online hulpverlening, behandeling en spoedzorg.

0534828500
jeugd@mediant.nl

Dokter Bosman

i

Dokter Bosman is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychologische problemen of stoornissen.

Brem 8
7483 BX HAAKSBERGEN

0882267645

Opvoedinformatie Nederland

De website van Opvoedinformatie Nederland biedt betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid aan ouders, jongeren en kinderen.

Opvoedinformatie Nederland

i

Opvoedinformatie Nederland levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders, jongeren en kinderen. De organisatie valt onder het Nederlands Jeugdinstituut.

contact@opvoedinformatie.nl

Diaconaal maatschappelijk werk

Het diaconaal maatschappelijk werk biedt hulp bij opvoedingsproblemen.

Deze hulp is er voor iedereen in Haaksbergen ongeacht de levensovertuiging. Bij opvoedingsvragen is er vooral contact met de ouders of verzorgers.

Het diaconaal maatschappelijk werk is gratis. Je hebt geen verwijzing nodig.  

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding