Extra inkomsten

x

Veel mensen met een laag inkomen laten geld liggen. Voorkom geldproblemen en maak gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Vind je het lastig om formulieren in te vullen of te begrijpen? Dan kun je terecht bij de Formulierenbrigade van de Noaberpoort of bij het Diaconaal maatschappelijk werk. Deze hulp is gratis.

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Formulierenbrigade

i

Vrijwilligers ondersteunen bij het invullen van formulieren. Inloopspreekuur bij de Noaberpoort op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Coördinator Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

Het Zij aan Zij boodschappenkastje is een kastje met boodschappen. Kun jij iets uit het kastje goed gebruiken? Neem het gratis mee. Je mag ook iets in het kastje zetten of ruilen. Graag zelfs maar alleen houdbare producten.

Je vindt het kastje aan de zijkant gymzaal Bonifatiusschool aan de Fazantstraat.

Zij aan Zij Boodschappenkastje

i

Het boodschappenkastje is een kastje met boodschappen. Je mag er iets uithalen, brengen of ruilen.

zijkant gymzaal Bonifatiusschool aan de Fazantstraat 0
Haaksbergen

Op de facebookpagina van de weggeefhoek Haaksbergen, worden diverse gratis spullen aangeboden.

Weggeefhoek Haaksbergen

i

De weggeefhoek Haaksbergen is een Facebook pagina, waarbij mensen spullen verloten. De groep is speciaal voor mensen uit Haaksbergen, Neede en Eibergen.

De gemeente Haaksbergen werkt met het programma Bereken uw recht van het Nibud.
Vul dit programma in en zie voor welke gemeentelijke vergoedingen en bijdragen je in aanmerking komt. Je vult deze gegevens in op de website. Het programma rekent daarna uit of je geld kunt krijgen. Dit hangt af van jouw situatie, zoals het inkomen en dat van een eventuele partner.

Bereken uw recht Haaksbergen

i

Met het programma 'Bereken uw recht' van het Nibud kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Belastingtelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Welke vergoedingen zijn mogelijk?

Er zijn verschillende regelingen mogelijk, die je zelf moet aanvragen. Bij de gemeente Haaksbergen kun je terecht voor de volgende regelingen:

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Kwijtschelding voor bijvoorbeeld rioolrecht of afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen.
 • De individuele Inkomenstoeslag
  Een jaarlijkse individuele inkomenstoeslag voor mensen die al drie jaar (of langer) een inkomen op bijstandsniveau hebben en geen zicht hebben op verbetering.
 • Minimabeleid en kindpakket
  Bijdragen voor verschillende sportieve en culturele activiteiten zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen.
 • Bijzondere bijstand
  Het gaat om bijzondere noodzakelijk kosten die je zelf niet kunt betalen en die nergens anders vergoed worden. Bijvoorbeeld voor een dieet, maaltijdvoorziening of alarmering.

Haaksbergen neemt ook deel aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur
Een aanvraag hiervoor verloopt via hulpverleners of een organisatie. Dit fonds is bedoeld om de contributie en/of de sportattributen te betalen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum.

Toeslagen van de Belastingdienst
Zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Daarnaast kent de Belastingdienst verschillende heffingskortingen met ieder hun eigen voorwaarden. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Belastingtelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Bijzondere bijstand

i

Een aanvullende (bijstands)uitkering voor bijzondere kosten.

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514 AE ENSCHEDE

08000543

Jeugdfonds Sport en Cultuur

i

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Een aanvraag verloopt via een leerkracht, hulpverlener of andere intermediair.

Kindpakket

i

Het Kindpakket helpt kinderen om mee te blijven doen met maatschappelijke activiteiten.

0535734589

Zorgtoeslag, Huurtoeslag en Kinderopvangtoeslag: wat is het en hoe vraag ik het aan?

Zorgtoeslag: 
Iedereen in Nederland heeft verplicht een basiszorgverzekering. De Zorgtoeslag is bedoeld om deze basiszorgverzekering te helpen betalen. Deze toeslag is voor mensen met een laag inkomen.

Huurtoeslag:
De Huurtoeslag is geld van de overheid om de huur te helpen betalen en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Kinderopvangtoeslag:
Dit geld is bedoeld om de kosten van kinderopvang te kunnen betalen.

Het aanvragen van toeslagen
Zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag vraag je aan bij Belastingdienst/Toeslagen. Je logt hiervoor in met je DigiD. Voor meer informatie over een DigiD en het aanvragen van een DigiD: zie informatie over DigiD.

Kindgebonden budget hoef je meestal niet aan te vragen. Je krijgt vanzelf bericht als je er volgens de belastingdienst recht op hebt. Krijg je geen bericht en denk je dat je wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt je het zelf aanvragen.

Belastingtelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Belastingdienst / Toeslagen

i

Aanvragen voor zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag

Ik heb een laag inkomen en veel zorgkosten. Welke ziektekostenverzekering past bij mij?

De gemeente Haaksbergen biedt samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan voor mensen met een laag inkomen. Informeer bij de gemeente naar de voorwaarden.

GarantVerzorgd is een uitgebreide verzekering en geeft zekerheid over extra zorg zoals een ruime vergoeding voor fysiotherapie, brillen en contactlenzen, tandartskosten en de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Kinderen zijn gratis meeverzekerd.

Er is een aanvullend pakket mogelijk waarbij het verplichte eigen risico helemaal vergoed wordt. Bij deze aanvullende verzekering vergoedt de gemeente Haaksbergen de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen tot een bepaald bedrag.

Meer informatie krijg je bij de Noaberpoort en bij Menzis zorgverzekeraar.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Collectieve zorgverzekering

i

Gemeente Haaksbergen biedt samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan.

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van een vergoeding of toeslag?

Wanneer je moeite hebt om toeslagen aan te vragen, vraag dan hulp aan vrienden of familie.

De Belasting en formulierenbrigade van de bibliotheek Haaksbergen begeleidt mensen met een laag inkomen bij het invullen van hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Tussen 1 maart en 30 april kun je op afspraak met een vrijwilliger in een afgesloten ruimte op een veilige computer terecht.

Je kunt ook terecht bij het belastingkantoor of de Noaberpoort. Mensen die lid zijn van een vakbond of ouderenbond, kunnen hulp krijgen van hun bond.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Belastingtelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514 AE ENSCHEDE

08000543

Belastinghulp KBO-PCOB Haaksbergen

i

De commissie Sociaal Economische zaken van de KBO informeert leden over belangrijke overheidsregelingen en maatregelen zoals de Bijzondere Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en dergelijke. Leden kunnen hulp krijgen bij invulling van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Contactpersoon de heer de Mönnik

06 502 820 19
belastingen@kbo-haaksbergen.nl

Belastingbrigade Haaksbergen

i

De bibliotheek Haaksbergen begeleidt bij het invullen van de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Van 1 maart tot 1 mei.

Blankenburgerstraat 40
7481 EB HAAKSBERGEN

053 572 2040
belastingdienst@kulturhushaaksbergen.nl

Hulp aan ouderen bij vragen over belastingen en toeslagen

De Katholieke bond voor ouderen Haaksbergen informeert leden over overheidsregelingen en maatregelen zoals de Bijzondere Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, voor zover deze voor hen van belang zijn.

Meer informatie bij de voorzitter van de Commissie Sociaal Economische zaken van de KBO.

De Belasting en formulierenbrigade Haaksbergen begeleidt mensen met een laag inkomen bij het invullen van hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. U kunt tussen 1 maart en 30 april op afspraak met een vrijwilliger in een afgesloten ruimte op een veilige computer terecht in de bibliotheek. 

Belastinghulp KBO-PCOB Haaksbergen

i

De commissie Sociaal Economische zaken van de KBO informeert leden over belangrijke overheidsregelingen en maatregelen zoals de Bijzondere Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en dergelijke. Leden kunnen hulp krijgen bij invulling van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Contactpersoon de heer de Mönnik

06 502 820 19
belastingen@kbo-haaksbergen.nl

Belastingbrigade Haaksbergen

i

De bibliotheek Haaksbergen begeleidt bij het invullen van de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Van 1 maart tot 1 mei.

Blankenburgerstraat 40
7481 EB HAAKSBERGEN

053 572 2040
belastingdienst@kulturhushaaksbergen.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding