Werk en gezondheid

x

Ben je te ziek om te werken? Dan bel je het bedrijf op de eerste dag dat je ziek bent om je ziek te melden. Je krijgt het loon gewoon doorbetaald bij ziekte.

Wanneer het langer gaat duren, gaat de bedrijfsarts een belangrijke rol spelen. De bedrijfsarts kan helpen bij het maken van een plan van aanpak en bij terugkeren naar werk of het zoeken naar ander passend werk. Een bedrijfsarts is onafhankelijk.

Heb je een verschil van mening over ziekte en over de mogelijkheid tot werken? Schakel dan een onafhankelijk deskundige in en vraag hun oordeel. Dit kan bij 

  • het UWV
  • een vakbond; ben je lid van een vakbond, dan kun je rechtshulp vragen bij de vakbond.
  • juridische hulpverleners.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Juridisch loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen.

Piet Heinstraat 17
7511 JE ENSCHEDE

09008020

UWV

i

UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet UWV grotendeels via online dienstverlening en samen met klanten, experts en partners.

Prinses Beatrixstraat 13
7551 BK HENGELO OV

09009294

Arboportaal

i

Algemene informatie over gezond en veilig werken. Arbowetgeving, nuttige instrumenten, tips en nieuws. Handige links naar andere organisaties en relevante bronnen.

Ik heb een ongeluk gehad tijdens mijn werk. Wie is aansprakelijk voor de schade?

Bij een arbeidsongeval is de werkgever aansprakelijk voor schade als hij niet voldoende heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving.

Bij ernstige arbeidsongevallen moet de Arbeidsinspectie een proces-verbaal opmaken. Dat heb je nodig wanneer je ernstig letsel oploopt en dit wilt verhalen op jouw werkgever. Daarbij kun je het beste een gespecialiseerde advocaat of letselschadebureau inschakelen.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Ik heb een beperking en zoek aangepast werk.

Voor mensen met een beperking is ‘gewoon werken’ niet altijd gewoon. Het is niet makkelijk met een arbeidshandicap een passende baan te vinden. Als je in het doelgroepenregister staat, dan kun je voor een garantiebaan in aanmerking komen. Meer informatie hierover kun je krijgen bij het UWV, het werkplein Twente en de gemeente.

Iedereen kan ook voor een persoonlijk advies over aangepast werk terecht bij de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Werkplein Twente - Enschede

i

Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen UWV en de Twentse gemeenten.

Hengelosestraat 51
7514 AD ENSCHEDE

09009294

UWV

i

UWV verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doet UWV grotendeels via online dienstverlening en samen met klanten, experts en partners.

Prinses Beatrixstraat 13
7551 BK HENGELO OV

09009294

Leerwerkloket Twente - locatie Enschede

i

Het Leerwerkloket Twente maakt onderdeel uit van de dienstverlening van het Werkplein Twente, en geeft informatie over leren en werken.

Hengelosestraat 51
7514 AD ENSCHEDE

0537007754
infotwente@lerenenwerken.nl

Arbeidsbeperking jong gehandicapten

i

Mensen met een arbeidsbeperking tussen de 18 en 27 jaar kunnen bij Noaberpoort terecht met vragen over een uitkering of passend werk.

Is een individuele studietoeslag iets voor mij?

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken.

Deze studietoeslag kun je aanvragen via de cliëntondersteuner van de Noaberpoort.

Met deze studietoeslag van 100 euro per maand wil de gemeente stimuleren dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen en waarvan is vastgesteld dat ze niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag gelden de volgende voorwaarden

  • Je bent minimaal 18 jaar
  • Je hebt geen vermogen
  • Je hebt recht op studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten
  • Je hebt een beperking waardoor je niet in staat bent tot het werken naast je opleiding

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Werkplein Twente - Enschede

i

Werkplein Twente is een samenwerkingsverband tussen UWV en de Twentse gemeenten.

Hengelosestraat 51
7514 AD ENSCHEDE

09009294

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding