Vrijwilligerswerk doen

x

Heb je interesse in vrijwilligerswerk? Iedereen kan vrijwilliger zijn. Jong en oud, met of zonder ervaring en opleiding. De ene vrijwilliger wil kennis en ervaring opdoen, de ander gaat het om een zinvolle dagbesteding.

Met een uitkering van de gemeente moet je altijd vooraf toestemming vragen, dus voordat je met vrijwilligerswerk begint. 

Alle mensen in Haaksbergen, die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen terecht bij het Vrijwilligerswerk Haaksbergen voor ondersteuning. Er zijn allerlei soorten vrijwilligerswerk mogelijk. Een aantal voorbeelden:

  • Taalcoaches
  • Klussen en vervoer
  • Vriendendiensten
  • Wandelmaatjes.

Het Vrijwilligerswerk Haaksbergen is onderdeel van de Noaberpoort. Op de website van het vrijwilligerswerk vind je veel informatie onder meer over vergoedingen voor vrijwilligerswerk en de belastingdienst en rechten en plichten als vrijwilliger. Ga in gesprek met een van de medewerkers van Vrijwilligerswerk Haaksbergen om antwoord te krijgen op jouw vragen.

Vrijwilligerswerk Haaksbergen

i

Het Vrijwilligerswerk Haaksbergen biedt informatie, advies, cursussen en ondersteuning op maat voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Ook een online vacaturebank.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734596
vrijwilligerswerk@noaberpoort.nl

Vacaturebank vrijwilligers

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk?
Neem contact op met het Vrijwilligerswerk Haaksbergen. Kijk op de website voor meer informatie.

Of loop eens binnen bij de Noaberpoort om de map met vacatures te bekijken.
Stel je vragen en ga in gesprek met een medewerker van het vrijwilligerswerk. 

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Blankenburgstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Vrijwilligerswerk Haaksbergen

i

Het Vrijwilligerswerk Haaksbergen biedt informatie, advies, cursussen en ondersteuning op maat voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Ook een online vacaturebank.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734596
vrijwilligerswerk@noaberpoort.nl

Meldpunt Sociaal Domein

Bij het Meldpunt sociaal Domein kun je terecht met vragen of klachten over jeugdhulp, ondersteuning en zorg thuis (de Wmo) of ondersteuning bij het vinden van werk en inkomen.

Er is een formulier om suggesties en problemen te melden. Je kunt anoniem een melding doen of op naam invullen. Het kan zijn dat een medewerker van de Noaberpoort contact wil opnemen voor verduidelijking of om vervolg te geven aan jouw melding; hiervoor is een melding op naam nodig.

Meldpunt Sociaal Domein

i

Voor het melden van suggesties en problemen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet kun je terecht bij het Meldpunt Sociaal Domein.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding