Taal / Inburgering

x
Taal is overal om ons heen. Maar wat als je daar moeite mee hebt? Net als veel andere mensen loop je tegen problemen aan. Bijvoorbeeld
  • als je het lastig vindt om een formulier in te vullen
  • om een moeilijke brief te schrijven
  • om te solliciteren.

Blijf er niet mee zitten! Taalhuis Haaksbergen helpt je verder: we gaan op zoek naar ondersteuning die bij jou past.

 
Taalcoaching
Een taalcoach helpt je gedurende ongeveer een jaar een uur in de week één op één. Jij geeft aan wat jij wilt leren. Bijvoorbeeld
  • beter Nederlands leren spreken
  • beter leren schrijven
  • extra hulp bij de inburgeringslessen
  • hulp bij het schrijven van een sollicitatiebrief.
 
Taalhuis Haaksbergen
Het Taalhuis Haaksbergen vind je in Kulturhus Haaksbergen.
 
Wil je meer informatie over de mogelijkheden van het Taalhuis of wil je als taalvrijwilliger aan de slag? Neem dan contact op met Kim Bos, coördinator Taalhuis Haaksbergen, via telefoonnummer (053) 573 46 89 of per mail via k.bos@noaberpoort.nl.

Taalhuis Haaksbergen

i

Het Taalhuis is een informatiepunt en wordt bemand door opgeleide vrijwilligers. In het Taalhuis kun je ook terecht om te oefenen met elkaar of alleen. Spreekuur: elke dinsdag van 10:00 – 12:00 uur in de Noaberpoort.

Blankenburgerstraat 40-42
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734689
k.bos@noaberpoort.nl

Maatschappelijke begeleiding

i

De Noaberpoort geeft informatie, advies en ondersteuning op het gebied van inburgering en biedt maatschappelijke begeleiding aan statushouders.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

Het Taalcafé

Het taalcafé richt zich op het beter leren spreken van de Nederlandse taal. Mensen met een migrantenachtergrond kunnen wekelijks het spreken van de Nederlandse taal oefenen.

Aanmelden voor het taalcafé is niet nodig en het is niet verplicht om iedere week te komen. Het Taalcafé is kosteloos, maar eventuele consumpties zijn wel voor eigen rekening.

Taalcafé Theater De Kappen

i

Het taalcafé richt zich op het beter leren spreken van de Nederlandse taal. Geen kosten, alleen voor consumpties. Iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Sterrebosstraat 2
7481 DD HAAKSBERGEN

Leesclub 'Lees je rijk'

Een leesclub waarin je samen met anderen oefent met lezen van Nederlandse boeken en artikelen in makkelijke taal. Speciaal voor mensen van wie Nederlands niet hun moedertaal is. De groep gaat van start bij minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. Een paar keer per jaar kunnen mensen 8 weken lang deelnemen aan deze activiteit.

Om mee te kunnen doen, moet je lid zijn van de Bibliotheek Haaksbergen. Wanneer de kosten een probleem zijn, kun je contact opnemen met de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Leesclub ‘Lees je rijk’

i

Een leesclub waarin je samen met anderen oefent met lezen van Nederlandse boeken en artikelen in makkelijke taal. Om mee te doen moet je lid zijn van de bibliotheek. Contactpersoon: Danielle Bekkers

Sterrebosstraat 2
7481 DD HAAKSBERGEN

0535722040

Kan ik als vrijwilliger mensen helpen om de Nederlandse taal te leren?

Hoe vaker mensen kunnen oefenen, hoe beter zij de taal leren. Vrijwilligerswerk levert jou ook ervaring op: je breidt sociale contacten uit en levert een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Ga eens langs bij het Vrijwilligerswerk Haaksbergen en informeer naar de mogelijkheden.

Vrijwilligerswerk Haaksbergen is onderdeel van de Noaberpoort. Inloop bij het gemeentehuis Haaksbergen.

Vrijwilligerswerk Haaksbergen

i

Het Vrijwilligerswerk Haaksbergen biedt informatie, advies, cursussen en ondersteuning op maat voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Ook een online vacaturebank.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734596
vrijwilligerswerk@noaberpoort.nl

Inburgeringscursussen

Met een inburgeringscursus bereid je je voor op het inburgeringsexamen. Je leert de taal beheersen die nodig is voor het examen en je leert de Nederlandse samenleving kennen. Zoek een cursus die past bij jouw achtergrond. Het aanbod varieert van beginners tot staatsexamen niveau.

In Twente zijn verschillende cursussen mogelijk. Voor een inburgeringscursus kun je bijvoorbeeld terecht bij het ROC van Twente of bij Saxion. Er zijn ook particuliere bureaus zoals Taalswitch. 

Saxion

i

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroeponderwijs (hbo). Saxion heeft in Enschede een stadscampus, met als hoofd- en leslocatie Ko Wierenga.

M.H. Tromplaan 28
7513 AB ENSCHEDE

0880198888

ROC van Twente, inburgering

i

ROC van Twente is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente.

0748525000
info@rocvantwente.nl

Taalswitch

i

Taalbureau / taaltrainingen

0532301616
info@taalswitch.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding