Taal

x

Het beheersen van de Nederlandse taal is voor iedere inwoner van Nederland belangrijk. Het is belangrijk bij het vinden van werk en het biedt mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij. Mensen die een uitkering van de gemeente krijgen, moeten aan de taaleis voldoen, dat wil zeggen dat zij de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen. Voor mensen van buitenlandse afkomst, die de Nederlandse taal moeten leren en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, die laaggeletterd zijn, is extra hulp mogelijk. Vraag ernaar bij Taalhuis Haaksbergen.

Taalcoaches
Om een taal onder de knie te krijgen, moet je veel oefenen en een taal vaak spreken. Een taalcoach helpt minimaal een uur per week bij het beter leren van de Nederlandse taal. In de Noaberpoort kun je vragen om een taalcoach. Deze hulp is gratis.

Taalcafé
Het taalcafé richt zich op het beter leren spreken van de Nederlandse taal. Mensen met een migrantenachtergrond kunnen wekelijks het spreken van de Nederlandse taal oefenen. Aanmelden voor het taalcafé is niet nodig en het is niet verplicht om iedere week te komen. Het Taalcafé is kosteloos, maar eventuele consumpties zijn wel voor eigen rekening.

Leesclub ‘Lees je rijk’
Een leesclub waarin u samen met anderen oefent met lezen van Nederlandse boeken en artikelen in makkelijke taal. Speciaal voor mensen van wie Nederlands niet hun moedertaal is. De groep gaat van start bij minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. Een paar keer per jaar kunnen mensen 8 weken lang deelnemen aan deze activiteit. Om mee te kunnen doen, moet je lid zijn van de Bibliotheek Haaksbergen. Wanneer de kosten een probleem zijn, kun je contact opnemen met de Noaberpoort.

Taalcoaches

i

Een taalcoach helpt minimaal een uur per week bij het beter leren van de Nederlandse taal. Deze hulp is gratis. Contactpersoon is Annet van den Brink, coördinator vrijwilligerswerk en participatie.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734689
a.vandenbrink@noaberpoort.nl

Taalhuis Haaksbergen

i

Het Taalhuis is een informatiepunt en wordt bemand door opgeleide vrijwilligers. In het Taalhuis kun je ook terecht om te oefenen met elkaar of alleen. Spreekuur: elke dinsdag van 10:00 – 12:00 uur in de Noaberpoort.

Blankenburgerstraat 40-42
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734689
k.bos@noaberpoort.nl

Taalcafé Theater De Kappen

i

Het taalcafé richt zich op het beter leren spreken van de Nederlandse taal. Geen kosten, alleen voor consumpties. Iedere dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur.

Sterrebosstraat 2
7481 DD HAAKSBERGEN

Leesclub ‘Lees je rijk’

i

Een leesclub waarin je samen met anderen oefent met lezen van Nederlandse boeken en artikelen in makkelijke taal. Om mee te doen moet je lid zijn van de bibliotheek. Contactpersoon: Danielle Bekkers

Sterrebosstraat 2
7481 DD HAAKSBERGEN

0535722040

Waar vind ik inburgeringscursussen?

Met een inburgeringscursus bereid je je voor op het inburgeringsexamen. Je leert de taal beheersen die nodig is voor het examen en je leert de Nederlandse samenleving kennen. Zoek een cursus die past bij jouw achtergrond. Het aanbod varieert van beginners tot staatsexamen niveau.

In Twente zijn verschillende cursussen mogelijk. Voor een inburgeringscursus kun je bijvoorbeeld terecht bij het ROC van Twente of bij Saxion. Er zijn ook particuliere bureaus zoals Taalswitch.

Saxion

i

Saxion is een hogeschool voor het hoger beroeponderwijs (hbo). Saxion heeft in Enschede een stadscampus, met als hoofd- en leslocatie Ko Wierenga.

M.H. Tromplaan 28
7513 AB ENSCHEDE

0880198888

ROC van Twente, inburgering

i

ROC van Twente is een onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente.

0748525000
info@rocvantwente.nl

Taalswitch

i

Taalbureau / taaltrainingen

0532301616
info@taalswitch.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding