Schulden

x

Rondkomen van het geld dat binnenkomt en leuke dingen kunnen doen: dat willen we allemaal. Maar hoe doe je dat? Vaak is het geld verdwenen voor je het weet en vraag je jezelf af waar het gebleven is. Dat overkomt veel mensen, je bent echt niet de enige. Het overkomt

  • mensen zonder werk of inkomen die geld nodig hebben voor eten, kleding of telefoon;
  • mensen met een baan, die toch elke maand geld tekort komen;
  • mensen, die de post niet meer openmaken en waar de schulden alsmaar groeien;
  • mensen met beperkingen die extra ziektekosten hebben, geen belastingaftrek kunnen doen en geen mogelijkheid zien om te bezuinigen. 

Vraag hulp en loop niet door met vragen. Het is niet altijd gemakkelijk om dit met familie of vrienden te bespreken, het kan echter ook een opluchting zijn wanneer je dit onderwerp bespreekbaar maakt. 

Er zijn verschillende hulpverleners in Haaksbergen om je hierbij te helpen. Zonder afspraak kun je terecht bij de Noaberpoort. Zij werken samen met vrijwilligers van Budgetmaatje en kunnen zo nodig contact opnemen met de Stadsbank Oost-Nederland.

Stadsbank Oost Nederland

i

De Stadsbank is de schulddienstverlener in Oost Nederland en werkt in opdracht van 22 gemeenten in Twente en de Achterhoek, zonder winstoogmerk.

Spelbergsweg 35
7512 DX ENSCHEDE

0887663666

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Schuldhulpverlening Haaksbergen

i

Inwoners kunnen zich aanmelden voor schuldhulpverlening via Noaberpoort, Blankenburgerstraat 28. Elke werkdag van 9.00 uur tot en met 12.30 uur. De schuldhulpverleners: Annie Pierik en Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
hulpbijgeldzorgen@noaberpoort.nl

Deurwaarder en beslag leggen

Wanneer je schulden niet betaalt, kun je na meerdere aanmaningen met een incassobureau of een deurwaarder te maken krijgen. Dit betekent dat er extra kosten boven op de oorspronkelijke rekening komen. Het niet betalen van een rekening kost dus extra geld.

Een incassobureau kan geen beslagleggen, een deurwaarder kan dat wel, bijvoorbeeld op het loon. Ook kan een deurwaarder besluiten een woning te laten ontruimen.

Maak op tijd post open en reageer op een brief van een incassobureau of deurwaarder. Wanneer je dat zelf niet kunt, vraag dan hulp bij de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Wat is bewindvoering?

Wanneer jij zelf niet voor jouw geldzaken kunt zorgen, kun je bewind aanvragen. Ook bij problematische schulden.

Dat betekent dat een bewindvoerder over jouw geldzaken beslist omdat jij dat zelf niet kan. Bewindvoering is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je zelf niet kunt beslissen over geldzaken vanwege een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.

Een bewindvoerder moet toestemming geven voor alle uitgaven en moet daarover met jou overleggen als dat kan. De rechter besluit of iemand een bewindvoerder krijgt. Jij kunt zelf aangeven wie jouw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de bewindvoerder en wanneer dat niet mogelijk is, zijn er professionele bewindvoerders.

Bewind vraag je aan bij de kantonrechter. Meer informatie over deze procedure vind je op de website van regelhulp van de Rijksoverheid.

Bewindvoering

i

Informatie over bewindvoering en het aanvragen ervan.

Meldpunt Sociaal Domein

De gemeente Haaksbergen wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Iedere inwoner kan daaraan bijdragen door suggesties en problemen bij het Meldpunt sociaal domein te melden.

Je kunt suggesties en ideeën kwijt op een formulier of melden bij een medewerker van de Noaberpoort. Deze melding mag ook anoniem zijn.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Meldpunt Sociaal Domein

i

Voor het melden van suggesties en problemen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet kun je terecht bij het Meldpunt Sociaal Domein.

Wat is het noodfonds Haaksbergen?

De Stichting Noodfonds Haaksbergen verleent eenmalig financiële en materiële hulp aan mensen in Haaksbergen, die in een financiële noodsituatie verkeren.

Het Noodfonds is dus bedoeld voor mensen in een noodsituatie, waarvoor dringend hulp nodig is.
Deze noodsituatie is niet op te lossen via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering.

Het Noodfonds doet niet aan schuldsanering of betaling van woonlasten. Bijdragen zijn mogelijk voor de aanschaf van (tweedehands) goederen:

  • Kleding
  • Huishoudelijke apparatuur zoals koelkast of wasmachine
  • Matras of bed nodig voor medische problemen
  • Noodzakelijk huisraad

Hulp aanvragen is alleen mogelijk via een hulpverlener, zoals maatschappelijk werk, huisarts, kerk of de gemeente.

Noodfonds

i

Verleent éénmalig financiële en materiele hulp aan mensen in Haaksbergen, die in een financiële noodsituatie verkeren. Een situatie die men niet zelf kan oplossen, ook niet via reguliere voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Aanmelden via verwijzer, professional of hulpverlener.

0618294670
secretariaat@noodfondshaaksbergen.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding