Scheiden

x

Scheiden betekent vaak verdriet en boosheid, niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor kinderen.

KIES staat voor Kinderen in Echtscheidingssituaties.
Niemand ‘kiest’ zomaar voor een scheiding. Zeker kinderen en jongeren niet.
Daarom is er KIES voor het kind, een preventief programma dat in Twente aangeboden wordt op scholen.
Het is voor kinderen van verschillende leeftijden en hier horen ook oudergesprekken bij.

Meer informatie over KIES krijg je op school of via de website.

KIES voor het kind

i

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. KIES is er voor het recht van kinderen en jongeren om gehoord te worden, om hen een stem te geven in scheiding situaties en om hen te leren kiezen voor zichzelf. KIES is een manier om kinderen met gescheiden ouders, in een groep of individueel te begeleiden.

info@kiesvoorhetkind.nl

Goed uit elkaar
Bij 'Goed uit elkaar!' denkt een team van professionals mee over hoe je de scheiding kunt aanpakken en wat er geregeld moet worden voor jullie en de kinderen. Doel is om ouders te helpen die gaan scheiden. Op zo'n manier dat langslepende en pijnlijke conflicten kunnen worden voorkomen en de gevolgen voor de kinderen worden beperkt.

Goed uit elkaar!

i

Bij ‘Goed uit elkaar!’ denkt een team van professionals mee over hoe je de scheiding kunt aanpakken en wat er geregeld moet worden voor jullie en de kinderen. Doel is om ouders te helpen die gaan scheiden. Op zo’n manier dat langslepende en pijnlijke conflicten kunnen worden voorkomen en de gevolgen voor kinderen worden beperkt.

Blankenburgerstraat 28
7481EB Haaksbergen

0639380435
goeduitelkaar@noaberpoort.nl

Ieder kind beleeft een scheiding op zijn manier. Als ouders ben je verplicht een ouderschapsplan te maken: de zorg rond het opvoeden van kinderen gaat immers door. Je kunt oudere kinderen bij dit plan betrekken.

Informatie voor ouders

  • online biedt LOES veel informatie voor ouders in Twente die (gaan) scheiden; voor pedagogisch advies kun je bellen met LOES. Er zijn ook opvoedcursussen voor gescheiden ouders. 
  • de website villapinedo is voor ouders die willen kijken en handelen vanuit het belang van hun kind
  • de website van de rijksoverheid geeft informatie over wettelijke regelingen

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

LOES wegwijzer scheiden

i

Website met tips over (gaan) scheiden en opvoeden, partnerschap, nieuw samengestelde gezinnen, hulpaanbod in Twente.

Villa Pinedo voor ouders

i

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Jongeren vertellen aan ouders, scheidingsprofessionals, overheid en hulpverleners wat de langdurig beschadigende effecten van (v)echtscheiding bij kinderen zijn. Onze missie is beschadiging bij kinderen in (v)echtscheidingssituaties voorkomen cq verzachten.

Rijksoverheid

i

De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 11 ministeries. Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken. Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover.


Informatie voor kinderen
Haaksbergen biedt KIES (Kinderen in Echtscheidingssituaties) aan, dat zijn spel- en praatgroepen voor kinderen van verschillende leeftijden. Daarbij horen ook oudergesprekken. Meer informatie krijg je bij Noaberpoort. Andere mogelijkheden zijn:

  • de website van villapinedo voor lotgenotencontact voor kinderen
  • de Kindertelefoon, dat is een telefonische hulplijn
  • persoonlijke begeleiding bij de sociaal werker van Noaberpoort, bij kindercoaches of bij particuliere praktijken die gespecialiseerd zijn in scheidingsproblematiek.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Villa Pinedo

i

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Jongeren vertellen aan ouders, scheidingsprofessionals, overheid en hulpverleners wat de langdurig beschadigende effecten van (v)echtscheiding bij kinderen zijn. Onze missie is beschadiging bij kinderen in (v)echtscheidingssituaties voorkomen cq verzachten.

De Kindertelefoon

i

De Kindertelefoon is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. Chatten en bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 11 tot 8 uur en in het weekend en op feestdagen van 14 tot 20 uur. Op de website kun je altijd terecht.

08000432

Er zijn problemen rond de bezoekregeling. Wie kan daarbij helpen?

Voor kinderen en ouders is een goede bezoekregeling belangrijk. Maak je een ouderschapsplan, dan is een onderdeel hiervan de omgangsregeling.

In Haaksbergen biedt Humanitas Twente ondersteuning bij een begeleide omgangsregeling, dat heet BOR. Deze regeling is gericht op herstel van contact en omgang tussen ouder en kind door getrainde vrijwilligers. Een coördinator van Humanitas Twente begeleidt het proces en getrainde vrijwilligers ondersteunen de omgang met de ouders. Wanneer specialistische hulp nodig is, werkt Humanitas Twente BOR samen met Jarabee. 

Humanitas Twente Begeleide Omgangsregeling (BOR)

i

Humanitas Twente Begeleide Omgangsregeling (BOR) is er voor gescheiden ouders en hun kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het opbouwen van de omgang.

Oude Bornseweg 85
7556 GW HENGELO OV

0742437733
secretariaat.twente@humanitas.nl

Vragen over huiselijk geweld

Er zijn allerlei vormen van geweld thuis: ouders kunnen door hun inwonende kinderen mishandeld worden of kinderen door hun ouders.
Het kan gaan om fysieke bedreiging, maar ook over psychische druk. Het toegeven van geweld is vaak niet makkelijk.
Aarzel toch niet om hulp in te schakelen. Geweld stopt meestal niet vanzelf.

  • Heb je acute hulp nodig? Bel 112.
  • Bij niet acute hulp bel je de telefonische hulplijn van Veilig Thuis Twente. Je belt gratis en komt uit bij het Steunpunt bij jou in de buurt.

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf of een calamiteit. Deze hulp is praktisch, emotioneel en juridisch.

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

Bornsestraat 5
7556 BA HENGELO OV

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Slachtofferhulp Nederland

i

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp aan slachtoffers (waartoe ook nabestaanden, getuigen en betrokkenen worden gerekend) van misdrijven, verkeersongelukken en calamiteiten op praktisch, juridisch en psychosociaal gebied.

09000101

Diaconaal maatschappelijk werk

Het diaconaal maatschappelijk werk biedt hulp en advies bij relatieproblemenof bij het vermoeden van mishandeling (psychisch, lichamelijk of financieel).
 
Deze hulp is er voor iedereen in Haaksbergen ongeacht de levensovertuiging.
Deze hulp is gratis en je hebt geen verwijzing nodig om je aan te melden. 
 

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding