Persoonsgebonden budget

x

Met een persoonsgebonden budget koop je zelf hulp, zorg en begeleiding in. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, heb je een indicatie nodig om vast te stellen hoeveel hulp je nodig hebt. Je betaalt een eigen financiële bijdrage afhankelijk van het soort verzorging en het inkomen.

Welke zorg met een Persoonsgebonden budget (Pgb)?
Een persoonsgebonden budget (Pgb) is voor allerlei vormen van zorg mogelijk en voor hulp bij het huishouden. Met dit budget koop je zelf zorg in. Het is belangrijk dat je zelf de administratie kunt regelen en kunt verantwoorden hoe je het geld besteedt.

Aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB)
Meer informatie over een PGB krijg je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Per Saldo of IederIn. De zorg koop je zelf in. Bijvoorbeeld wijkverpleegkundige zorg bij een thuiszorginstelling. Als je een persoonsgebonden budget krijgt, regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling.

De gemeente Haaksbergen heeft voor zorg en ondersteuning zoals de Wmo en jeugdhulp contracten met zorgaanbieders afgesloten. Als deze zorgaanbieders geen ondersteuning kunnen bieden die bij jou past, kun je een persoonsgebonden budget aanvragen bij de Noaberpoort. Een medewerker van de gemeente komt dan op huisbezoek om dit te bespreken.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

0887891000
info@ciz.nl

Sociale Verzekeringsbank, SVB, voor PGB

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

0570506000

Ieder(in)

i

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

0307200000
post@iederin.nl

Per Saldo

i

Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

09007424857

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding