Persoonsgebonden budget

x
Heb je door ziekte of een handicap zorg of verpleging nodig? Dan kun je mogelijk een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen.
 
Met een persoonsgebonden budget koop je zelf hulp, zorg en begeleiding in. Hiervoor heb je een indicatie nodig om vast te stellen hoeveel hulp je nodig hebt. Waar je deze indicatie kunt aanvragen is afhankelijk van de soort zorg je nodig hebt. Er zijn vier soorten zorg waarvoor een PGB mogelijk is:
  1. Ondersteuning aan huis,
  2. jeugdhulp,
  3. langdurige zorg en
  4. verpleging en verzorging.
Afhankelijk van de soort zorg die je ontvangt, betaal je een eigen financiële eigen bijdrage.
 
Aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB)
Meer informatie over een PGB krijg je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Per Saldo of IederIn. De zorg koop je zelf in. Bijvoorbeeld wijkverpleegkundige zorg bij een thuiszorginstelling. Als je een persoonsgebonden budget krijgt, regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling.

Sociale Verzekeringsbank, SVB, voor PGB

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

0570506000

Ieder(in)

i

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

0307200000
post@iederin.nl

Per Saldo

i

Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

09007424857

Een persoonsgebonden budget (PGB) voor de Wmo en jeugdhulp
De gemeente Haaksbergen heeft voor zorg en ondersteuning zoals de Wmo en jeugdhulp contracten met zorgaanbieders afgesloten. Als deze zorgaanbieders geen ondersteuning kunnen bieden die bij jou past, kun je een persoonsgebonden budget aanvragen bij de Noaberpoort. Een medewerker van de gemeente komt dan op huisbezoek om dit te bespreken.

Ondersteuning bij een PGB plan
Wil jij ondersteuning bij het schrijven van een PGB plan? Of bij het aanvragen van een PGB?

Dan kun je hulp krijgen van een onafhankelijke clientondersteuner.

  • Hulp bij een aanvraag voor een PGB bij ondersteuning thuis, de jeugdwet of verpleging en verzorging? Neem contact op met de Noaberpoort.
  • Hulp bij het schrijven van een PGB plan voor een indicatie langdurige zorg? Neem contact op met Zorgbelang, MEE-Oost of SCOT.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel behartigt de belangen van de zorgvragers in Overijssel. Zorgbelang Overijssel treedt op als woordvoerder en gaat namens zorgvragers in gesprek met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg op maat. Zorgbelang Overijssel maakt deel uit van het samenwerkingsverband BelangenOrganisatiesOverijssel.

Korenbloemstraat 11
7552 HH HENGELO OV

0742500155

MEE Oost

i

MEE maakt meedoen mogelijk en is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur en van 13.00-16.30 uur.

0314 344 224
info@mee-oost.nl

SCOT - Stichting Cliëntondersteuning Twente

i

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), WMO, Jeugdwet of participatiewet.

0854890374
info@scotwente.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding