Ouderenadvies

x

De ouderenzorg is in verandering en verschuift van verzorging naar zelfstandig wonen en leven op latere leeftijd. Oudere mensen worden steeds ouder en blijven vaak vitaler. De zorg wordt steeds duurder. Er kunnen vragen zijn over het voeren van het huishouden, medische handelingen, vervoer, woningaanpassingen, geldzaken en dergelijke. Het is niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden.

Iedereen in Haaksbergen kan terecht bij de Ouderenadviseur van Noaberpoort. Deze medewerker kan senioren ondersteunen en helpen bij allerlei vragen over wonen, zorg en welzijn. Zodat ouderen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen op een manier die bij hen past.

De Ouderenadviseur ondersteunt alle ouderen, lid of geen lid van een ouderenbond. Soms komt heel vertrouwelijke informatie op tafel; de adviseur heeft een geheimhoudingsplicht.

Er zijn geen kosten voor dit advies.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Praktijkverpleegkundige ouderen

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven en wonen. De huisarts weet wat er nodig is om patiënten en mantelzorgers te ondersteunen.

Maak je je zorgen om een oudere? Vraag je je af of iemand de juiste hulp krijgt? Op verzoek van de huisarts en met instemming van de betreffende oudere brengt de praktijkverpleegkundige ouderen in kaart welke hulp nodig is en wie er moet worden ingeschakeld. 

Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH)

i

De Stichting Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH) heeft als uitgangspunt toegankelijke en laagdrempelige zorg, ‘dicht bij huis’ en zorg waarbij de patiënt centraal staat. De eerstelijnszorgverleners in Haaksbergen werken samen voor een compleet en geïntegreerd zorgaanbod in de eerste lijn dat is afgestemd op de vraag van de bewoners van Haaksbergen.

Wiedenbroeksingel 4
7481 BT HAAKSBERGEN

0535724987
denisedezwart@huisartsenhaaksbergen.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding