Opvang

x

Ben je dakloos of ken je iemand die dakloos is? Dak- en thuislozen kunnen terecht bij het Leger des Heils en bij Humanitas Onder Dak (HOD) voor tijdelijke opvang, steun en begeleiding. Zij bieden ook dagopvang, nachtopvang, begeleiding thuis en jongerenopvang. Aanmelden gaat rechtstreeks bij een van deze twee.

Plotseling op straat staan
Humanitas onder Dak heeft crisisopvang: dit is opvang voor 3 tot 5 nachten. In een kort gesprek bespreekt een medewerker of de crisisplek een goede plek voor jou is. Het verblijf is echt tijdelijk en daarom is het belangrijk om ook te bespreken waar je daarna naar toe kunt gaan. Tijdens jouw verblijf kun je gebruik maken van alle voorzieningen in de woning, ook overdag.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Humanitas Onder Dak

i

Humanitas Onder Dak (HOD) is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

0881198820

Leger des Heils

i

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

Molenstraat 39
7514 DJ ENSCHEDE

0534809941

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding