Minimabeleid

x

Heb je te weinig inkomen om lid te zijn of te blijven van een sportvereniging? Of wil je internetten en heb je geen geld voor een internetaansluiting? Mogelijk kun je gebruikmaken van het Minimabeleid Haaksbergen. Wie aan sport of cultuur wil doen, in Haaksbergen woont en een inkomen heeft tot 115% van het sociaal minimum, kan een bijdrage krijgen voor de volgende kosten:

  • lidmaatschap bibliotheek;
  • contributie sportverenigingen en welzijnsinstellingen;
  • scholings- en vormingsactiviteiten;
  • schoolreisjes en schoolexcursies;
  • abonnement op een tijdschrift;
  • abonnement voor een internetaansluiting.

De hoogte van de bijdrage is 75% van de gemaakte kosten met een maximum van € 150,00 per kalenderjaar voor gehuwden / partners en voor een alleenstaande ouder en € 90,00 voor een alleenstaande. Meer informatie krijg je bij de Noaberpoort en bij Sociale Zaken van de gemeente.

Op de website van Berekenuwrecht kun je narekenen of je recht hebt op deze vergoeding.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Bereken uw recht Haaksbergen

i

Met het programma 'Bereken uw recht' van het Nibud kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

i

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Een aanvraag verloopt via een leerkracht, hulpverlener of andere intermediair.

Meldpunt Sociaal Domein

De gemeente Haaksbergen wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Iedere inwoner kan daaraan bijdragen door suggesties en problemen bij het Meldpunt sociaal domein te melden.

Je kunt suggesties en ideeën kwijt op een formulier of melden bij een medewerker van de Noaberpoort. Deze melding mag ook anoniem zijn.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Meldpunt Sociaal Domein

i

Voor het melden van suggesties en problemen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet kun je terecht bij het Meldpunt Sociaal Domein.

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

Voor individuele belangenbehartiging kun je terecht bij de Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo.

Dit is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor de belangen van inwoners met een laag inkomen.
Zij luisteren, adviseren en informeren inwoners.

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo en Haaksbergen met een laag inkomen. Cliëntenraad Minima Hengelo is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en kan zich neutraal inzetten voor de maatschappelijke belangen van mensen met de laagste inkomens. Cliëntenraad Minima Hengelo is te vinden op de eerste verdieping van Wijkcentrum de Sterrentuin. Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op afspraak.

Neptunusstraat 51
7557 XX HENGELO OV

074 349 0165
info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl

Sportspullen voor kinderen / jongeren waarvan de ouders geldproblemen hebben

Het Sportdepot Almelo is er voor ieder kind waarvan zijn of haar ouders rond moeten komen van een minimaal besteedbaar inkomen. 
 
Het Sportdepot biedt sportspullen bijvoorbeeld (gym) schoenen of kleding.
Inwoners van Twente kunnen hiervan gebruik maken.
 
Is het lastig om naar Almelo te komen?
Neem dan contact op zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.
Je hebt geen verwijzing nodig.

 

Het Sportdepot Almelo

i

Het Sportdepot is er voor ieder kind waarvan zijn of haar ouders rond moeten komen van een minimaal besteedbaar inkomen.

Schuttenstraat 7
7607 JA ALMELO

06 – 8723 2156
info@sportdepot-almelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding