Intensieve zorg

x
Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Denk aan mensen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen.
 
Aanvraag intensieve zorg
Je vraagt langdurige intensieve zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Wanneer je toch graag thuis wilt blijven, is intensieve zorg thuis mogelijk. Je combineert dan zorg thuis en zorg binnen een instelling.

Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

0887891000
info@ciz.nl

Hulp bij aanvraag intensieve zorg
Een onafhankelijk clientondersteuner helpt jou bij het aanvragen van zorg.

Je kunt een beroep doen op onafhankelijke clientondersteuning via de Noaberpoort.

Heb je een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg, dan kun je ook een beroep doen op clientondersteuning Wlz bij Zorgbelang, MEE-Oost of Scot. 

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

MEE Oost

i

MEE maakt meedoen mogelijk en is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur en van 13.00-16.30 uur.

0314 344 224
info@mee-oost.nl

SCOT - Stichting Cliëntondersteuning Twente

i

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), WMO, Jeugdwet of participatiewet.

0854890374
info@scotwente.nl

Adviespunt Zorgbelang Overijssel

i

Adviespunt Zorgbelang Overijssel helpt jaarlijks ruim 1000 mensen op weg die, op de een of andere manier, een vraag hebben over zorg, een probleem ervaren met een zorgaanbieder, verzekeraar of Wmo-loket, of niet weten hoe zij een klacht kunnen indienen.

Korenbloemstraat 11
7552 HH Hengelo

0742913597
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Ik zoek contact met mantelzorgers.

Via de Noaberpoort kun je met andere mantelzorgers in contact komen. Regelmatig vinden themabijeenkomsten plaats waar je in gesprek kunt gaan met andere mantelzorgers. Deel jouw vragen rond mantelzorg en ga op zoek naar mogelijkheden om mantelzorg beter vol te houden.

Kun je wel wat hulp gebruiken? Neem contact op met de mantelzorgconsulent van de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Mijn partner dementeert. Waar kan ik met vragen terecht?

Bij beginnende dementie zijn er vaak veel vragen over hoe de toekomst er uit gaat zien en welke problemen je kunt verwachten. Is thuis blijven wonen mogelijk? Hoe organiseer je hulp, thuiszorg of dagbesteding?

  • de Dementielijn; voor een luisterend oor en advies over het omgaan met dementie kun je 7 dagen per week terecht bij dit gratis telefoonnummer.
  • de casemanager dementie, een hulpverlener die met je meedenkt en adviseert. Bovendien kan de casemanager in overleg hulp organiseren. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Aanvragen van een casemanager kan via de huisarts of rechtstreeks bij Livio of Buurtzorg.
  • het Alzheimer Café, een ontmoetingsplaats voor mensen die dementie hebben, familie, vrienden en hulpverleners. Om met elkaar te praten over dementie en wat dat in het leven van alledag betekent. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te melden. Meer informatie krijg je bij Noaberpoort.

Casemanager dementie Livio

i

Een casemanager dementie is een professionele hulpverlener, bij wie u terecht kunt met al uw vragen. Aanvragen via de huisarts of telefonisch.

09009200
info@livio.nl

Buurtzorgteam Psychogeriatrie / casemanager dementie

i

Buurtzorgteam PG geeft ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten.

Eibergsestraat 9A
7481 HE HAAKSBERGEN

0622928531
pghaaksbergen@buurtzorgnederland.com

Het Alzheimercafé Haaksbergen

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis. Locatie: Café de Oude Molen. Iedere laatste donderdag van de oneven maanden, dus september, november januari, maart, mei en juni. Van 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Informatie: de heer Ton Harmsen.

Fazantstraat 35
7481 BG HAAKSBERGEN

0535734617
t.harmsen@wijkracht.nl

Huisartsen Haaksbergen

i

Overzicht van de huisartsen in Haaksbergen

Dementielijn

i

De Dementielijn biedt een luisterend oor en advies bij het omgaan met dementie. Bereikbaar op alle dagen van de week van 9.00 tot 23.00 uur. Gratis telefoonnummer.

0800 5088

Dagopvang bij zorgboerderijen

Er zijn allerlei dagactiviteiten mogelijk bijvoorbeeld voor mensen met dementie, met geestelijke gezondheidsproblemen of met een verstandelijke of lichamelijke beperkingen.

In Haaksbergen is een aantal zorgboerderijen die dagopvang bieden op de boerderij.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Zorgboerderij Erve Knippert

i

Erve Knippert biedt dagzorg op de zorgboerderij om het zelfstandig wonen van de deelnemers te ondersteunen en tevens mantelzorgers te ontlasten.

Hulstweg 11
7482 RW HAAKSBERGEN

0743676511
info@erveknippert.nl

Zorgboerderij Hendrikahoeve

i

Hendrikahoeve biedt begeleiding en opvang van kinderen met een verstandelijke beperking en/of met complexe aandachts- en gedragsstoornissen.

Schoolkaterdijk 76
7682 PX HAAKSBERGEN

0612033471
hendrikahoeve@sheerenloo.nl

Zorgboerderij Buitenkans

i

Buitenkans: dagbesteding voor jong en oud

Sonderenstraat 79
7481 HB HAAKSBERGEN

0624744244
info@buitenkanshaaksbergen.nl

Zorgboerderij Erve Meijerinkbroek

i

Erve Meijerinkbroek: dagbesteding voor mensen met een beperking

Benteloseweg 25
7482 PN HAAKSBERGEN

0743575311
info@ervemeyerinkbroek.nl

Zorgboerderij Haaksbergerveen

i

Begeleiding en logeeropvang voor kinderen uit het autistisch spectrum

Niekerkerweg 1
7157 CB REKKEN

0545432164
info@hethaaksbergerveen.nl

Zorg voor mensen uit niet-westerse landen

Er is een groeiende vraag naar zorg die rekening houdt met de achtergrond van niet-westerse mensen.

De Thuisbegeleiding van Carintreggeland is beschikbaar voor iedereen. Voor cliënten van niet-Nederlandse afkomst biedt Carintreggeland-IDA indien mogelijk begeleiding in de eigen taal en cultuur aan. IDA staat voor Interculturele Dienst voor en door Anderstaligen.

De IDA-thuisbegeleiders ondersteunen in de eigen taal van de cliënt bij praktische zaken en integratie en geven inzicht in de Nederlandse cultuur. De IDA-medewerkers spreken onder andere Turks, Koerdisch, Arabisch (klassiek Arabisch en Midden-Oosten-Arabisch), Marokkaans, Armeens, Aramees, Tigrinya, Frans, Russisch en Oekraïens.

Carintreggeland-IDA, interculturele dienst voor en door anderstaligen

i

Zorg en dienstverlening in eigen taal en cultuur vraagt vooral bij cliënten van niet Westerse komaf specifieke aandacht. IDA biedt interculturele diensten. De medewerkers van IDA spreken Turks, Koerdisch, Arabisch (klassiek, Midden-Oosten), Marokkaans, Suryoye, Armeens, Aramees en Frans. Dit kan uitgebreid worden, wanneer dat nodig is.

H. Hartstralaan 100
7555 PJ HENGELO OV

0883677000
thuisbegeleiding@carintreggeland.nl

Zorglocaties in Haaksbergen

Er zijn verschillende zorginstellingen waar wonen met zorg mogelijk is. Hier vind je een aantal mogelijkheden op een rij. 

Voor meer informatie kun je terecht bij de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Livio, de Wiedenhof

i

Verpleeghuis van Livio

Wiedenbroeksingel 4
7481 BT HAAKSBERGEN

09009200

Livio, woon- en zorgcentrum Het Saalmerink – Haaksbergen

i

Woonzorgcentrum Het Saalmerink biedt appartementen voor senioren. U kunt de appartementen zelfstandig huren of er komen wonen met zorg op basis van een zorgindicatie. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma. Er is dagbesteding somatiek en een PG groep. Op loopafstand bevindt zich het dorpscentrum met diverse winkels. Voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntadviseur José Kanbier.

Klaashuisstraat 9
7481 EN HAAKSBERGEN

09009200

Zorghuis Scholtenhagen

i

Voor dagopvang, 24 uurs zorg en tijdelijke opvang (logeerhuis)

Eibergsestraat 157
7481 HJ HAAKSBERGEN

0535745989

Estinea, Wonen De Kalter 4-F - Haaksbergen

i

Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

Kalter 4F
7481 LR HAAKSBERGEN

0884950795

Aveleijn, locatie Lavendel - Haaksbergen

i

Woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking

Lavendel 22
7483 CM HAAKSBERGEN

0535739070

Stichting JP van den Bent

i

Alle mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking en van alle leeftijden zijn welkom om gebruik te maken van de diverse vormen van dienstverlening of mee te denken over nieuwe vormen van dienstverlening. Mensen met een beperking willen graag hun wensen, dromen en idealen verwezenlijken. De JP van den Bent stichting biedt de ondersteuning die daarbij nodig is. Locaties in Haaksbergen zijn Jhr von Heijdenstraat en Nachtegaalstraat, Logeerlocatie: de Smitterij en Dagactiviteiten de Prinsenhof.

0570665770
info@jpvandenbent.nl

Livio Kleinschalig wonen

i

Kleinschalig wonen. Meer informatie en advies verkrijgbaar bij de cliëntadviseur José Kanbier.

0900-9200

Steunpunt Nije Stichting MST Haaksbergen

De Nije Stichting zet zich in voor meer kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. 

In Haaksbergen kun je iedere dinsdagochtend terecht bij het steunpunt Nije Stichting MST. Het is een belangrijke en waardevolle aanvulling op de zorg die het ziekenhuis biedt. Je kunt er zonder afspraak binnenlopen. De Nije Stichting luistert en helpt je verder of op weg. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Nije Steunpunt MST Haaksbergen

i

Iedere dinsdagochtend is er spreekuur van het steunpunt bij de MST poliklinieken in Haaksbergen. De Nije Stichting zet zich in voor meer kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Wiedenbroeksingel 4
7481 BT HAAKSBERGEN

074-2772772
haaksbergen@denijestichting.nl

De Nije Stichting

i

De Nije Stichting zet zich in voor meer kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

074-2772772
info@denijestichting.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding