Inkomen / uitgaven

x

Hoe houd je overzicht op inkomen en uitgaven? Vind je het lastig om geldzaken bij te houden en stapelen post en papieren zich op? Loop niet door met vragen wanneer je moeite hebt met het bijhouden van de administratie.

Vraag hulp
Ga op zoek naar meer informatie of vraag hulp wanneer je er zelf niet uitkomt. Wanneer je wacht, wordt het steeds lastiger. Familie of vrienden kunnen wellicht helpen. Het is belangrijk dat je overzicht houdt of weer terugkrijgt op jouw geldzaken. Zo kun je schulden voorkomen en oplossingen zoeken.

In Haaksbergen kun je met vragen over geldzaken altijd terecht bij

  • vrijwilligers van Budgetmaatje en de Formulierenbrigade
  • medewerkers van de Noaberpoort
  • het diaconaal maatschappelijk werk

Met vragen over het invullen van formulieren kun je hulp krijgen van de Formulierenbrigade.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Budgetmaatje

i

Budgetmaatje helpt mensen bij het op orde brengen van hun financiën. Contactpersoon: Hilly Welmerink 06 1910 3200. Werktijden: maandag en donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en woensdagochtend tot 12.00 uur.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Formulierenbrigade

i

Vrijwilligers ondersteunen bij het invullen van formulieren. Inloopspreekuur bij de Noaberpoort op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Coördinator Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

De websites van het Nibud en Wijzer met geldzaken geven tips over het bijhouden van de administratie.

Nibud

i

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financiële en maatschappelijke dienstverlening.

0302391350

Wijzer in geldzaken

i

Wijzeringeldzaken.nl is de wegwijzer naar informatie over geldzaken. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en ruim 40 partijen.

Ligt mijn inkomen onder bijstandsniveau?

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zijn eigen inkomen te hebben om van te leven. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Heb je wel een inkomen en is dat onvoldoende om van te leven? Overleg dan met de werkgever over meer uren of over een beter salaris. 

Heb je onvoldoende inkomen of vermogen om van te leven en heb je geen recht op een andere uitkering, dan kun je een aanvraag doen voor een uitkering van de Participatiewet of de IOAW, de Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Dien deze aanvraag in bij de gemeente.

Wanneer je geen betaald werk hebt en geen ander inkomen, dan is het de taak van de gemeente om te helpen bij het zoeken naar werk.

Onder bepaalde voorwaarden is een uitkering van de Participatiewet (Pw), dat is de vroegere bijstandswet, mogelijk. De gemeente kijkt daarbij naar inkomen en vermogen zoals spaargeld en een eigen huis. Voor een bijdrage uit de bijzondere bijstandswet, gaat het om bijzondere en noodzakelijke kosten, die je niet uit het gewone inkomen kunt betalen.

Werk.nl

i

Op werk.nl kunt u vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u bij het zoeken naar werk.

088 8989294

Bijzondere bijstand

i

Een aanvullende (bijstands)uitkering voor bijzondere kosten.

Meldpunt Sociaal Domein

De gemeente Haaksbergen wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Iedere inwoner kan daaraan bijdragen door suggesties en problemen bij het Meldpunt sociaal domein te melden.

Je kunt suggesties en ideeën kwijt op een formulier of melden bij een medewerker van de Noaberpoort. Deze melding mag ook anoniem zijn.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Meldpunt Sociaal Domein

i

Voor het melden van suggesties en problemen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet kun je terecht bij het Meldpunt Sociaal Domein.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding