Hulp door vrijwilligers

x

Burenhulp is in Twente vaak nog vanzelfsprekend. Wanneer je geen familie of hulp in de buurt hebt, dan kun je bij mensen terecht die anderen als vrijwilliger helpen met eenvoudige dagelijkse dingen. Het gaat bijvoorbeeld om vragen die je anders aan familie, vrienden of buren zou stellen.

Hulp vragen
Denk bijvoorbeeld aan

 • praktische hulp bij de tuin
 • hulp bij het boodschappen doen
 • hulp om een lamp op te hangen
 • leren omgaan met de computer
 • ondersteunen bij geldzaken en administratie waar je niet (meer) uitkomt.

Er zijn allerlei vormen van vrijwillige hulp mogelijk.

Meer informatie over hulp door vrijwilligers in Haaksbergen krijg je bij de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Het Gilde

Het Gilde Haaksbergen biedt praktische hulp aan inwoners die zelf geen klussen kunnen uitvoeren en die weinig geld hebben om een particuliere klusser in te schakelen. Het Gilde Haaksbergen biedt:

 • Klussendienst aan huis voor klussen die in principe minder dan 3 uur duren. Aanvragen bij de Noaberpoort. Voor de klussen wordt een kleine vergoeding gevraagd.
 • Het Repair café voor hulp bij het repareren van elektrische apparaten, fietsen, kleding en dergelijke. Elke eerste woensdagochtend van de maand is er vrije inloop van 9.00 tot 12.00 uur bij de Industriestraat 51 te Haaksbergen. Er zijn geen kosten, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
 • De Hobbywerkplaats voor klussen die je voor jezelf of anderen wilt doen en die meer dan een uur tijd vragen. Ook kun je terecht voor hulp en advies. Elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Locatie: Industriestraat 51 in Haaksbergen. De kosten voor een kleine klus zijn € 2,50, voor een grotere klus zijn de kosten in overleg met de toezichthouder € 5,00. 

Gilde Haaksbergen

i

Repair café, Hobbywerkplaats en het Klussenteam. Voor mensen met een kleine beurs. Coördinator Repair Café Leo Veldhuis tel: 0610829878. Coördinator Hobbywerkplaats Tonnie Wieskamp tel 0535725971 Coördinator Klussendienst Johan ter Huurne tel: 0622852352

Industriestraat 51
7482 EW Haaksbergen

06 2679 0387

Gilde Haaksbergen Repaircafé

i

Repair café voor mensen met een kleine beurs. Coördinator Repair Café Leo Veldhuis

06 1082 9878
repaircafe@gildehaaksbergen.nl

Gilde Haaksbergen Hobbywerkplaats

i

Hobbywerkplaats voor mensen met een kleine beurs. Coördinator Hobbywerkplaats Tonnie Wieskamp

053 572 5971
werkplaats@gildehaaksbergen.nl

Gilde Haaksbergen Klussendienst

i

Klussendienst voor mensen met een kleine beurs. Coördinator Klussendienst Johan ter Huurne

06 2679 0387
klussendienst@gildehaaksbergen.nl

Noaberhulp Isidorushoeve

Deze hulp is wijk gebonden. Het gaat om klussen en diensten in en om huis. Zoals

 • kleine reparaties thuis,
 • lampen vervangen,
 • verstelwerk,
 • in de vakantie tuinonderhoud,
 • advies en hulp bij administratie,
 • vervoer.

De klussen of diensten moeten tijdelijk zijn en maximaal 3 uur duren. De kosten zijn max. € 4,00 per dagdeel exclusief verbruikte materialen. Vervoer buiten de hoeve € 0,20 p/km (2017).

Noaberhulp St. Isidorushoeve

i

Voor incidentele klussen en diensten in en om huis. Duur maximaal 3 uur. Kosten (2017): max. € 4,00 per dagdeel excl. verbruikte materialen. Vervoer buiten de hoeve € 0,20 per km.

0747600055
igjdoornkamp@hotmail.com

Belastinghulp KBO-PCOB

De KBO-PCOB Haaksbergen regelt hulp voor haar leden bij invulling van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de commissie Sociaal Economische zaken van de KBO.

Belastinghulp KBO-PCOB Haaksbergen

i

De commissie Sociaal Economische zaken van de KBO informeert leden over belangrijke overheidsregelingen en maatregelen zoals de Bijzondere Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en dergelijke. Leden kunnen hulp krijgen bij invulling van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Contactpersoon de heer de Mönnik

06 502 820 19
belastingen@kbo-haaksbergen.nl

Belastingbrigade en formulierenbrigade

De Belastingbrigade Haaksbergen begeleidt mensen met een laag inkomen bij het invullen van hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Je kunt tussen 1 maart en 30 april op afspraak met een vrijwilliger in een afgesloten ruimte op een veilige computer terecht in de bibliotheek.

De Formulierenbrigade helpt mensen vanaf 1 mei en de rest van het jaar. 

Formulierenbrigade

i

Vrijwilligers ondersteunen bij het invullen van formulieren. Inloopspreekuur bij de Noaberpoort op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Coördinator Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

Belastingbrigade Haaksbergen

i

De bibliotheek Haaksbergen begeleidt bij het invullen van de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Van 1 maart tot 1 mei.

Blankenburgerstraat 40
7481 EB HAAKSBERGEN

053 572 2040
belastingdienst@kulturhushaaksbergen.nl

Budgetmaatjes

Een budgetmaatje helpt met het ordenen van administratie en het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. 
 
Tevens krijgen mensen tips en adviezen hoe ze met hun geld ( soms weekgeld) rond kunnen komen. 
 

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding