Gemeentebelastingen

x

Elk jaar krijg je een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer je een laag inkomen hebt en niet veel spaargeld, dan kan het zijn dat je kwijtschelding kunt krijgen. Voor de volgende gemeentelijke belastingen is kwijtschelding mogelijk:

  • rioolheffing (tot 500 m³)
  • afvalstoffenheffing (voor het vaste tarief)
  • onroerendezaakbelasting
  • onderhoud begraafplaatsen
  • waterschap belastingen

Voor de hondenbelasting kun je geen kwijtschelding krijgen. 

Heb je moeite met het invullen van een (digitaal) formulier? Vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen gratis. Of vraag hulp aan de Budgetmaatjes of het Diaconaal maatschappelijk werk. 

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Budgetmaatje

i

Budgetmaatje helpt mensen bij het op orde brengen van hun financiën. Contactpersoon: Hilly Welmerink 06 1910 3200. Werktijden: maandag en donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en woensdagochtend tot 12.00 uur.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Formulierenbrigade

i

Vrijwilligers ondersteunen bij het invullen van formulieren. Inloopspreekuur bij de Noaberpoort op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Coördinator Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

Informatie en hulp van de Katholieke ouderenbond Haaksbergen

De commissie Sociaal Economische zaken geeft informatie aan de leden van de Katholieke Ouderenbond Haaksbergen over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Zo nodig regelen zij hulp.

Belastinghulp KBO-PCOB Haaksbergen

i

De commissie Sociaal Economische zaken van de KBO informeert leden over belangrijke overheidsregelingen en maatregelen zoals de Bijzondere Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en dergelijke. Leden kunnen hulp krijgen bij invulling van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Contactpersoon de heer de Mönnik

06 502 820 19
belastingen@kbo-haaksbergen.nl

Kan ik kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgen?

Kwijtschelding is mogelijk wanneer het inkomen rond bijstandsniveau ligt. Zelfstandige ondernemers kunnen voor het privégedeelte van de aanslag kwijtschelding aanvragen.

De landelijke overheid bepaalt wanneer iemand kwijtschelding kan krijgen. Daarvoor zijn normen opgesteld en de gemeente beoordeelt of je aan die normen voldoet. Bij de beoordeling van een aanvraag houdt de gemeente rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies.

Kwijtschelding waterschapslasten en gemeentelijke belastingen

Welk formulier moet ik gebruiken voor kwijtschelding?

Het formulier voor kwijtschelding vind je op de website van de gemeente Haaksbergen, onder Inwoners, onderwerp Gemeentelijke belastingen.

Je kunt ook langsgaan bij de Noaberpoort en het formulier afhalen.

Voor hulp bij het invullen kun je terecht bij de vrijwilligers van de Formulierenbrigade. Dit is gratis.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Kwijtschelding waterschapslasten en gemeentelijke belastingen

Formulierenbrigade

i

Vrijwilligers ondersteunen bij het invullen van formulieren. Inloopspreekuur bij de Noaberpoort op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Coördinator Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Je moet binnen twee maanden aanvragen en dat is gerekend vanaf de datum op het aanslagbiljet.

Wie kan mij helpen bij het invullen van formulieren?

Heb je moeite met het invullen van een (digitaal) formulier? Vraag hulp aan familie of vrienden.

Ben je lid van een vakbond? Vraag of zij deze hulp bieden.

Je kunt ook terecht bij vrijwilligers van de Formulierenbrigade of de vrijwilligers van Budgetmaatje.
Hun advies is gratis. Je hoeft geen afspraak te maken en het kost niets.

Of vraag hulp aan een medewerker van de Noaberpoort als je er niet uitkomt. 

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Budgetmaatje

i

Budgetmaatje helpt mensen bij het op orde brengen van hun financiën. Contactpersoon: Hilly Welmerink 06 1910 3200. Werktijden: maandag en donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en woensdagochtend tot 12.00 uur.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Formulierenbrigade

i

Vrijwilligers ondersteunen bij het invullen van formulieren. Inloopspreekuur bij de Noaberpoort op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Coördinator Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

Meldpunt Sociaal Domein

De gemeente Haaksbergen wil haar dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Iedere inwoner kan daaraan bijdragen door suggesties en problemen bij het Meldpunt sociaal domein te melden.

Je kunt suggesties en ideeën kwijt op een formulier of melden bij een medewerker van de Noaberpoort. Deze melding mag ook anoniem zijn.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Meldpunt Sociaal Domein

i

Voor het melden van suggesties en problemen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet kun je terecht bij het Meldpunt Sociaal Domein.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding