Geheugen / vergeetachtigheid

x

Iedereen vergeet weleens wat en dat hoeft niet erg te zijn. Maar wanneer je zorgen hebt over jouw vergeetachtigheid of dat van een dierbare, is het verstandig om advies in te winnen.

Geheugenactivering
Wijkracht Academie Ouderen organiseert cursussen geheugenactivering voor ouderen. In deze cursus krijg je inzicht in hoe het geheugen werkt, dat maakt dat je anders omgaat met vergeetachtigheid. Ook leer je technieken om belangrijke zaken te onthouden. Aanmelden kan via een aanmeldformulier op de website van Wijkracht Academie Ouderen of via de mail.

Wijkracht Academie ouderen

i

Wijkracht biedt u de mogelijkheid mee te doen aan verschillende groepstrainingen en -cursussen. Voor ouderen biedt Wijkracht trainingen op verschillende gebieden. Deze trainingen helpen u om uw leven meer glans te geven of bijvoorbeeld om uw geheugen te trainen.

0889455722
info@wijkracht.nl

Casemanager dementie
Bij beginnende dementie zijn er vaak veel vragen over hoe de toekomst er uit gaat zien en welke problemen je kunt verwachten. Is thuis blijven wonen mogelijk? Hoe organiseer je hulp, thuiszorg of dagbesteding? Met al deze en andere vragen kun je terecht bij de casemanager dementie, een hulpverlener die met je meedenkt en adviseert. Bovendien kan de casemanager in overleg hulp organiseren. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden. Aanvragen van een casemanager kan via de huisarts of rechtstreeks bij Livio of Buurtzorg.

Casemanager dementie Livio

i

Een casemanager dementie is een professionele hulpverlener, bij wie u terecht kunt met al uw vragen. Aanvragen via de huisarts of telefonisch.

09009200
info@livio.nl

Buurtzorgteam Psychogeriatrie / casemanager dementie

i

Buurtzorgteam PG geeft ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten.

Eibergsestraat 9A
7481 HE HAAKSBERGEN

0622928531
pghaaksbergen@buurtzorgnederland.com

Dementie Twente
Er is een website voor alle mensen in Twente die met dementie te maken hebben: Dementie Twente. Deze website geeft informatie voor mensen met dementie of voor mensen die vermoeden dat zij dementie hebben. Ook vind je er informatie voor partners, kinderen, familieleden, vrienden, buren, zorgverleners, gemeenten enzovoorts.

Zorgzoeker
Ben je op zoek naar zorg? Maak dan gebruik van de zorgzoeker. Deze geeft inzicht in het zorg- en welzijnsaanbod voor mensen met dementie en hun naasten (ook voor specifieke doelgroepen) in Twente.

Dementie Twente

i

Dementie Twente is het samenwerkingsverband in Twente om te komen tot een kwalitatief én inhoudelijk goede samenwerking en afstemming van diensten en zorg bij dementie.

06-10268038
info@dementietwente.nl

Zorgzoeker

i

De zorgzoeker geeft op lokaal niveau inzicht in het zorg- en welzijnsaanbod voor mensen met dementie en hun naasten (ook voor specifieke doelgroepen) in Twente.

Poli geheugenproblemen

Het kan zijn dat je zelf deze klachten ervaart of dat vooral de partner of familie merkt dat er veranderingen zijn. Bij de geheugenpoli van het Medisch Spectrum Twente is verder onderzoek mogelijk naar vergeetachtigheid en/of gedragsveranderingen.

Een team verricht onderzoek om duidelijk te krijgen wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Dit team bestaat uit een neuroloog, neuroloog in opleiding, specialist ouderen geneeskunde in opleiding, psychiater, Nurse Practicioner psychiatrie psycholoog en een geheugenverpleegkundige.

Aanmelden bij de poli gaat via een verwijzing van de huisarts.

Het Alzheimercafé en Alzheimer Nederland

De zorg voor iemand met dementie vraagt veel. Bespreek de vragen met de huisarts of wijkverpleging wanneer je thuis woont. Zorg voor begeleiding in een vroeg stadium om zo problemen in de toekomst te voorkomen. Eens in de twee maanden is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Haaksbergen.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met dementie: dementerenden, familie, vrienden en hulpverleners, kunnen met elkaar praten over dementie en wat dat in het leven van alledag betekent. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich niet op te geven.

Alzheimer Nederland heeft naast de website ook de Alzheimertelefoon, waar je vragen kunt stellen. Er zijn ook verschillende informatiebrochures over dementie.

Alzheimer Nederland

i

Alzheimer Nederland is een stichting die zich inzet voor dementiepatiënten en hun familie. Alzheimer Nederland heeft een landelijk bureau en meer dan veertig regionale afdelingen.

0333032502
info@alzheimer-nederland.nl

Het Alzheimercafé Haaksbergen

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis. Locatie: Café de Oude Molen. Iedere laatste donderdag van de oneven maanden, dus september, november januari, maart, mei en juni. Van 19.30 – 21.30 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. Informatie: de heer Ton Harmsen.

Fazantstraat 35
7481 BG HAAKSBERGEN

0535734617
t.harmsen@noaberpoort.nl

Dagopvang mogelijkheden

Voor mensen met dementie is dagopvang mogelijk. Dit biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers.

Je kunt bijvoorbeeld terecht bij zorgboerderij Erve Knippert of zorgboerderij Buitenkans. Livo biedt bij het Saalmerink en het Wiedenhof huiskamer inloop en dagbesteding.

Voor buitenmensen, die graag actief zijn in de natuur, biedt Hof Espelo opvang. Mensen die beginnen te dementeren, krijgen persoonlijke aandacht en kunnen lichamelijk en geestelijk actief blijven.  

Zorgboerderij Erve Knippert

i

Erve Knippert biedt dagzorg op de zorgboerderij om het zelfstandig wonen van de deelnemers te ondersteunen en tevens mantelzorgers te ontlasten.

Hulstweg 11
7482 RW HAAKSBERGEN

0743676511
info@erveknippert.nl

Zorgboerderij Buitenkans

i

Buitenkans: dagbesteding voor jong en oud

Sonderenstraat 79
7481 HB HAAKSBERGEN

0624744244
info@buitenkanshaaksbergen.nl

Dagbesteding Livio

i

Onder deskundige begeleiding wordt een gestructureerde daginvulling aangeboden met aandacht voor de individuele wensen van de bezoeker.​ Verschillende vormen van dagbesteding zijn mogelijk en afhankelijk van de wensen zijn er mogelijkheden om dit zowel binnen als buiten Livio plaats te laten vinden.

09009200
info@livio.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt mensen die beginnen te dementeren de mogelijkheid om geestelijk en lichamelijk actief te blijven in de natuur. Onder de naam Zorgend Landschap heeft Carintreggeland samen met Landschap Overijssel een dagprogramma ontwikkeld.

Weerseloseweg 259
7522 PS ENSCHEDE

0534335018

Woonlocaties voor mensen met dementie

In Haaksbergen kun je op verschillende locaties terecht voor zorg met verblijf:

  • verpleeghuis het Wiedenhof
  • Scholtenhagen
  • Livio kleinschalig wonen Merelstraat
  • Livio kleinschalig wonen Ferdinand Bolstraat
  • woonzorgcentrum het Saalmerink
  • 't Iemenschoer Haaksbergen, Thuisgenoten

Op de website Kies Beter vind je meer informatie over deze en over andere instellingen.

Livio, het Wiedenhof

i

Verpleeghuis van Livio

Wiedenbroeksingel 4
7481 BT HAAKSBERGEN

09009200

Livio, woon- en zorgcentrum Het Saalmerink – Haaksbergen

i

Woonzorgcentrum Het Saalmerink biedt appartementen voor senioren. U kunt de appartementen zelfstandig huren of er komen wonen met zorg op basis van een zorgindicatie. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma. Er is dagbesteding somatiek en een PG groep. Op loopafstand bevindt zich het dorpscentrum met diverse winkels. Voor meer informatie kunt u terecht bij de cliëntadviseur José Kanbier.

Klaashuisstraat 9
7481 EN HAAKSBERGEN

09009200

Zorghuis Scholtenhagen

i

Voor dagopvang, 24 uurs zorg en tijdelijke opvang (logeerhuis)

Eibergsestraat 157
7481 HJ HAAKSBERGEN

0535745989

't Iemenschoer Haaksbergen, Thuisgenoten

i

Thuisgenoten biedt alle vormen van thuiszorg. Van hulp bij het huishouden, tijdelijke woonruimte met zorg, dagbesteding tot intensieve verpleging en verzorging.

Sterrebosstraat 2
7481 DD HAAKSBERGEN

0546576755
info@thuisgenoten.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding