Buurtbemiddeling

x

Het begint vaak met iets kleins zoals bijvoorbeeld:

  • je hebt last van herrie.
  • er is parkeeroverlast in de wijk.
  • de honden van de buren blijven blaffen.

Bespreek deze irritaties om te voorkomen dat het uitgroeit tot een burenruzie. Probeer het zelf op te lossen door in gesprek te gaan.

Lukt het niet om er samen uit te komen en weet je niet meer wat je kunt doen?
Neem dan contact op met buurtbemiddeling. De buurtbemiddelaar is onpartijdig en streeft ernaar samen met de betrokkenen tot een goede oplossing te komen. 

Buurtbemiddeling

i

Buurtbemiddeling kun je inschakelen wanneer er sprake is van bijvoorbeeld geluidsoverlast, stankoverlast, rommel, erfafscheidingen, overhangende struiken of bomen, parkeeroverlast, overlast door dieren, pesterijen en overlast door kinderen.

088 945 57 90
buurtbemiddeling@wijkracht.nl

Ik heb te maken met huiselijk geweld. Waar kan ik heen?

Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Denk hierbij niet alleen aan lichamelijk geweld, maar ook aan verwaarlozing, vernedering en financiële uitbuiting of seksueel misbruik. Vermoed je huiselijk geweld zoals kindermishandeling of ouderenmishandeling? Neem contact op met Noaberpoort en vraag advies.

Veilig Thuis Twente
Mishandeling stopt nooit vanzelf. Iedereen kan terecht bij het regionale meldpunt Veilig Thuis Twente. De medewerkers van het meldpunt zoeken samen met jou naar een oplossing en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Er gaat geen informatie naar anderen zonder jouw toestemming. Je kunt anoniem bellen.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

Bornsestraat 5
7556 BA HENGELO OV

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding