Belastingen

x

Met al je vragen over belastingen kun je terecht bij de Belastingtelefoon. Heb je moeite om te begrijpen waar het over gaat, vraag dan hulp van familie of vrienden. 

Hulp bij het invullen van belastingformulieren 
Heb je moeite met het invullen van een belastingformulieren? Vraag hulp aan 

  • familie of vrienden
  • de Belastingbrigade van 1 maart tot 1 mei
  • de Formulierenbrigade vanaf 1 mei
  • het belastingkantoor of de belastingdienst
  • vakbonden (voor leden). 

De Belastingbrigade Haaksbergen begeleidt mensen met een laag inkomen bij het invullen van hun belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Je kunt van 1 maart tot 1 mei op afspraak met een vrijwilliger in een afgesloten ruimte op een veilige computer terecht in de bibliotheek.

Belastingtelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Formulierenbrigade

i

Vrijwilligers ondersteunen bij het invullen van formulieren. Inloopspreekuur bij de Noaberpoort op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Coördinator Peter Wijntje.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

053 573 4589
info@noaberpoort.nl

Belastingbrigade Haaksbergen

i

De bibliotheek Haaksbergen begeleidt bij het invullen van de belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Van 1 maart tot 1 mei.

Blankenburgerstraat 40
7481 EB HAAKSBERGEN

053 572 2040
belastingdienst@kulturhushaaksbergen.nl

Informatie en hulp voor leden Katholieke Ouderenbond Haaksbergen
De commissie Sociaal Economische zaken informeert leden over belangrijke overheidsregelingen en maatregelen zoals de Bijzondere Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en dergelijke. Leden kunnen hulp krijgen bij invulling van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Belastinghulp KBO-PCOB Haaksbergen

i

De commissie Sociaal Economische zaken van de KBO informeert leden over belangrijke overheidsregelingen en maatregelen zoals de Bijzondere Bijstand, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en dergelijke. Leden kunnen hulp krijgen bij invulling van de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Contactpersoon de heer de Mönnik

06 502 820 19
belastingen@kbo-haaksbergen.nl

Betaal ik teveel belasting?

Wanneer je denkt dat je teveel belasting betaalt, kun je geld terugvragen via de voorlopige Teruggaaf Belastingen. Je vindt dit formulier op de website van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de belastingdienst een fout heeft gemaakt. Maak eerst een afspraak met het belastingkantoor in Enschede, wanneer je wilt langskomen. Bel daarvoor de Belastingtelefoon.

Medewerkers van de Noaberpoort kennen de regels en wetten en kunnen de belastingaanslag nakijken. Zij kunnen ook helpen met het schrijven van brieven of het indienen van een bezwaar. Zo nodig bemiddelen zij bij het maken van afspraken met instellingen.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Juridisch loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen.

Piet Heinstraat 17
7511 JE ENSCHEDE

09008020

Belastingtelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514 AE ENSCHEDE

08000543

Welke kortingen zijn mogelijk?

De belastingdienst verstrekt kortingen op betaalde belasting, dat heet heffingskortingen. Elke heffingskorting heeft eigen voorwaarden. De volgende kortingen zijn mogelijk:

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting; dit is voor werkende ouders met kind(eren) tot 12 jaar
  • algemene heffingskorting; voor de minst verdienende partner die geen of weinig inkomen uit werk heeft
  • arbeidskorting; voor wie een inkomen uit werk heeft
  • ouderenkorting; voor wie ouder is dan 65 jaar
  • jonggehandicaptenkorting; voor wie een Wajong-uitkering krijgt.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Belastingtelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514 AE ENSCHEDE

08000543

Kan ik kwijtschelding aanvragen van waterschapslasten en de gemeentebelasting?

Je kunt jaarlijks (gedeeltelijke) kwijtschelding vragen voor de gemeentelijke belasting en de waterschapslasten.

Het aanvragen van kwijtschelding kun je via internet doen.

Als je kwijtschelding krijgt bij de gemeentebelastingen betekent die niet automatisch dat je ook minder belasting hoeft te betalen aan het waterschap, omdat deze andere regels heeft. 

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met de Noaberpoort. 

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten.

Lübeckplein 2
8017 JZ ZWOLLE

0880645555

Kwijtschelding waterschapslasten en gemeentelijke belastingen

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding