Belangenorganisaties

x
Met vragen of problemen kun je terecht bij verschillende belangenorganisaties. Zij hebben een doel met een maatschappelijk nut. Je kunt bij deze organisaties terecht voor:
  • Informatie over het onderwerp.
  • Het oplossen van problemen en het aan de orde stellen van problemen.
  • Het uitoefenen van invloed op beslissende partijen in het betreffende werkveld.
  • Directe belangenbehartiging voor leden, vaak op juridisch terrein. 
Er zijn belangenorganisaties voor groepen mensen zoals bijvoorbeeld ouderenbonden, patiëntenorganisaties, de participatieraad Haaksbergen.

KBO-PCOB Haaksbergen

i

KBO-PCOB Haaksbergen is een ouderenorganisatie die zich inzet voor de belangen van haar leden: Belangenbehartiging, Informatievoorziening en Ontspanning/Ontmoeting.

info@kbo-haaksbergen.nl

Algemene Seniorenvereniging Buurse

i

De Algemene Seniorenvereniging Buurse organiseert activiteiten en diensten voor senioren in en rondom Buurse.

Alsteedseweg 11
7481 RS BUURSE

0535696111
asvbuurse@outlook.com

Belangenvereniging Langelo-Honesch

i

De Stichting Belangengemeenschap Langelo-Honesch is actief in Haaksbergen en heeft als doel het organiseren van diverse activiteiten ten behoeve van de buurtschap en haar bewoners zoals ouderenmiddagen, carnaval, boerenmarkt, paasvuur, klootschieten en dergelijke.

0630182191
langelo-honesch@hotmail.com

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel behartigt de belangen van de zorgvragers in Overijssel. Zorgbelang Overijssel treedt op als woordvoerder en gaat namens zorgvragers in gesprek met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg op maat. Zorgbelang Overijssel maakt deel uit van het samenwerkingsverband BelangenOrganisatiesOverijssel.

Korenbloemstraat 11
7552 HH HENGELO OV

0742500155

Participatieraad Haaksbergen

i

De participatieraad Haaksbergen is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein. De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

info@participatieraadhaaksbergen.nl

FNV Bondgenoten

i

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland.

Goudsbloem 13
7483 AW HAAKSBERGEN

0535724978

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo en Haaksbergen met een laag inkomen. Cliëntenraad Minima Hengelo is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en kan zich neutraal inzetten voor de maatschappelijke belangen van mensen met de laagste inkomens. Cliëntenraad Minima Hengelo is te vinden op de eerste verdieping van Wijkcentrum de Sterrentuin. Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op afspraak.

Neptunusstraat 51
7557 XX HENGELO OV

074 349 0165
info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Je kunt ook individueel jouw belang laten behartigen. Bijvoorbeeld bij

  • Een onafhankelijk cliëntondersteuner via de Noaberpoort.
  • Met een indicatie voor de Wet langdurige zorg kun je een beroep doen op cliëntondersteuning Wlz bij: Zorgbelang Overijssel, MEE-Oost of Scot.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel behartigt de belangen van de zorgvragers in Overijssel. Zorgbelang Overijssel treedt op als woordvoerder en gaat namens zorgvragers in gesprek met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg op maat. Zorgbelang Overijssel maakt deel uit van het samenwerkingsverband BelangenOrganisatiesOverijssel.

Korenbloemstraat 11
7552 HH HENGELO OV

0742500155

MEE Oost

i

MEE maakt meedoen mogelijk en is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30-12.30 uur en van 13.00-16.30 uur.

0314 344 224
info@mee-oost.nl

SCOT - Stichting Cliëntondersteuning Twente

i

SCOT staat voor ‘Cliëntondersteuning Twente’. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling aan iedereen in Twente die te maken heeft met de Wet Langdurige Zorg (Wlz), WMO, Jeugdwet of participatiewet.

0854890374
info@scotwente.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding