Belangenbehartiging

x

Met vragen of problemen kun je terecht bij verschillende belangenorganisaties.

Zij hebben een doel met een maatschappelijk nut. Je kunt bij deze organisaties terecht voor:

  • Informatie over het onderwerp.
  • Het oplossen van problemen en het aan de orde stellen van problemen.
  • Het uitoefenen van invloed op beslissende partijen in het betreffende werkveld.
  • Directe belangenbehartiging voor leden, vaak op juridisch terrein.

Er zijn belangenorganisaties voor groepen mensen zoals bijvoorbeeld FNV bondgenoten, patiëntenorganisaties en de participatieraad Haaksbergen.

Participatieraad
De Participatieraad bestaat sinds 1 januari 2015. De Participatieraad is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein. De Participatieraad heeft een eigen website.

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo
Voor individuele belangenbehartiging kun je terecht bij de Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo; dit is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor de belangen van inwoners met een laag inkomen. Inwoners van Haaksbergen kunnen hier ook terecht.

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel behartigt de belangen van de zorgvragers in Overijssel. Zorgbelang Overijssel treedt op als woordvoerder en gaat namens zorgvragers in gesprek met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg op maat. Zorgbelang Overijssel maakt deel uit van het samenwerkingsverband BelangenOrganisatiesOverijssel.

Korenbloemstraat 11
7552 HH HENGELO OV

0742500155

Participatieraad Haaksbergen

i

De participatieraad Haaksbergen is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein. De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

info@participatieraadhaaksbergen.nl

FNV Bondgenoten

i

De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is de grootste vakbond van Nederland.

Goudsbloem 13
7483 AW HAAKSBERGEN

0535724978

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo en Haaksbergen met een laag inkomen. Cliëntenraad Minima Hengelo is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en kan zich neutraal inzetten voor de maatschappelijke belangen van mensen met de laagste inkomens. Cliëntenraad Minima Hengelo is te vinden op de eerste verdieping van Wijkcentrum de Sterrentuin. Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op afspraak.

Neptunusstraat 51
7557 XX HENGELO OV

074 349 0165
info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding