Belangenbehartiging

x

Meldpunt Sociaal Domein
Bij het Meldpunt sociaal Domein kun je terecht met vragen of klachten over jeugdhulp, ondersteuning en zorg thuis (de Wmo) of ondersteuning bij het vinden van werk en inkomen. Er is een formulier om suggesties en problemen te melden. Contact via de Noaberpoort.

Participatieraad
De Participatieraad bestaat sinds 1 januari 2015. De Participatieraad is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein. De Participatieraad heeft een eigen website.

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo
Voor individuele belangenbehartiging kun je terecht bij de Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo; dit is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, die opkomt voor de belangen van inwoners met een laag inkomen. Inwoners van Haaksbergen kunnen hier ook terecht.

Meldpunt Sociaal Domein

i

Voor het melden van suggesties en problemen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Participatiewet kun je terecht bij het Meldpunt Sociaal Domein.

Participatieraad Haaksbergen

i

De participatieraad Haaksbergen is bedoeld om mee te denken met het opstellen en evalueren van beleid op het gehele sociale domein. De Participatieraad geeft het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies.

info@participatieraadhaaksbergen.nl

Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo

i

De Cliëntenraad Minima Hengelo is de belangenorganisatie voor inwoners van Hengelo en Haaksbergen met een laag inkomen. Cliëntenraad Minima Hengelo is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en kan zich neutraal inzetten voor de maatschappelijke belangen van mensen met de laagste inkomens. Cliëntenraad Minima Hengelo is te vinden op de eerste verdieping van Wijkcentrum de Sterrentuin. Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur en op afspraak.

Neptunusstraat 51
7557 XX HENGELO OV

074 349 0165
info@clientenraadminimaenwmohengelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding