Afscheid nemen

x

Iedereen krijgt te maken met gezondheidsproblemen. Van een chronische ziekte, een ziekte die niet meer te genezen is tot ouderdom en overlijden.

Op de website van Netwerken Palliatieve Zorg Twente vind je een online levenspad met alle informatie die je goed kan gebruiken wanneer genezen niet meer mogelijk is. Dit levenspad is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg.

Levenspad
De naam levenspad is bewust gekozen omdat mensen die niet meer beter kunnen worden vaak nog vele jaren met een ziekte leven. In het levenspad kies je jouw eigen pad. Zo zijn er verschillende paden voor

  • patiënt
  • mantelzorger/naaste en
  • zorgprofessional.

Een zorgprofessional zoekt soms naar andere informatie dan de patiënt of mantelzorger. Extra informatie is toegevoegd voor mensen, die specifieke zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld voor kinderen en hun ouders en mensen met dementie.

Per stap staat voor jou de belangrijkste informatie beschreven.

Levenspad palliatieve zorg

i

Een online levenspad met alle informatie die je goed kan gebruiken in de palliatieve zorg.

Thuis sterven
Thuis sterven betekent een vertrouwde omgeving. Familie en vrienden nemen vaak met liefde de zorg op zich. Het kost echter vaak veel energie en het is moeilijk lang vol te houden. Met hulp van geschoolde vrijwilligers en hulpverleners is zorg thuis toch mogelijk. Je kunt onder andere terecht bij de Stichting Leendert Vriel, Buurtzorg en Livio. Zij kunnen informatie geven over de mogelijkheden voor ondersteuning van het gezin en de familie.

Buurtzorghuis Haaksbergen
Wanneer je liever niet thuis wilt sterven of wanneer thuis sterven niet mogelijk is, dan is een hospice een mogelijkheid. Dit is een huis voor mensen in de laatste fase van hun leven zijn; het biedt mensen de gelegenheid om in een huiselijke sfeer te sterven. Het is kleinschalig en er is alle tijd voor de zorg en aandacht voor persoonlijke begeleiding. In Haaksbergen kun je terecht bij het Buurtzorghuis.

Livio

i

Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. Thuiszorg. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio. Voor meer informatie kunt u terecht bij José Kanbier, cliëntadviseur.

09009200

Leendert Vriel Enschede Haaksbergen

i

Stichting Leendert Vriel Enschede Haaksbergen is een stichting voor terminale thuiszorg aangesloten bij Stichting Leendert Vriel Twente, een koepelorganisatie voor alle Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg organisaties in Twente. Vrijwilligers van de stichting geven ondersteuning en aanvullende zorg aan ernstig zieken en hun mantelzorgers in de palliatieve en terminale zorg die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen. Leendert Vriel Enschede Haaksbergen heeft een samenwerking met Hospice Enschede.

Floraparkstraat 97appartement 82
7531 XG ENSCHEDE

0653248988
enschede@leendertvriel.nl

Buurtzorg Haaksbergen

i

Buurtzorg / thuiszorg

Eibergsestraat 9A
7481 HE HAAKSBERGEN

0622928531

Buurtzorghuis

i

Het Buurtzorghuis in Haaksbergen is een hospice in een monumentale boerderij in een prachtig groene omgeving. Voorzien van alle eigentijdse gemakken en moderne voorzieningen biedt het Buurtzorghuis een prettig onderkomen voor cliënten in de laatste levensfase: 24 uur per dag is er verpleegkundige zorg aanwezig en deze verpleegkundige zorg wordt gefinancierd vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over de kosten van een verblijf in het Buurtzorghuis kunt u contact opnemen met het Buurtzorghuis.

Aaftinksweg 17
7481 VV HAAKSBERGEN

0630732101
haakbergen@buurtzorghuis.nl

WensAmbulance Oost-Nederland

i

WensAmbulance Oost-Nederland is opgericht met als doel de laatste wens mogelijk te maken van mensen met een langdurige chronisch ziekte en/of mensen in hun (pre)terminale levensfase door professioneel en comfortabel liggend vervoer aan te bieden.

Krabbenbosweg 46A
7555 EL Hengelo

074 205 18 18
info@wensambulance.nl

Centrum voor levensvragen

Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is.

Dit gebeurt soms zomaar en vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis - geboorte of dood, ziekte of beperking, overgangsmomenten, verlies of trauma.

Willem.Hart voor levensvragen bestaat uit een team van ervaren en gekwalificeerde geestelijk verzorgers. Inwoners van Twente en Achterhoek kunnen met hun vragen terecht bij één van de geestelijk verzorgers.

Willem. Hart voor levensvragen

i

Een luisterend oor, hulp, advies en troost. Dat biedt Willem. Een team geestelijk verzorgers voor mensen in Twente en de Achterhoek.

0900 777 0077
info@willemlevensvragen.nl

Hoe leef ik verder met mijn verlies en verdriet?

Een verlies verwerken kan niemand alleen, het overlijden van een dierbare is een van de meest aangrijpende gebeurtenissen in het leven. Er zijn verschillende initiatieven voor inloopmiddagen, gespreksgroepen en cursussen voor nabestaanden waar je (h)erkenning vindt en verlies met anderen deelt.

Individuele gesprekken zijn ook mogelijk.

Diaconaal maatschappelijk werk, Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse

i

Het diaconaal Maatschappelijk Werk begeleidt mensen die vastgelopen zijn en tijdelijk begeleiding of ondersteuning nodig hebben bij een of meerdere levensgebieden. Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag van 8.00 tot 9.00 uur. Diaconaal maatschappelijk werker Hilly Welmerink, : 053 8200 953 / 06 1910 3200.

Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED HAAKSBERGEN

0619103200
h.welmerink@pkn-haaksbergen.nl

Rouwbegeleiding Leendert Vriel Enschede Haaksbergen

i

Vrijwilligers van Leendert Vriel Enschede Haaksbergen bieden begeleiding bij het omgaan van verlies van een dierbare.

06 - 53 24 89 88
enschede@leendertvriel.nl

Bezoek nabestaanden Parochie St. Franciscus van Assissië

i

Bezoek nabestaanden. Contactpersonen: Johan Eijsink, Pancratius/Lourdes, 06- 12 85 17 80, jmeijsink@hotmail.com Joke Poodt, Bonifatius, 053- 572 40 61, j.s.poodt-lintelo@kpnmail.nl Linda Onland, Buurse, 053- 569 63 24, onlan025@planet.nl Lies Masselink, Boekelo, 053- 428 23 86

06 1285 1780
jmeijsink@hotmail.com

Hoe regel ik mijn erfenis?

Voor het nemen van belangrijke beslissingen kun je advies of informatie vragen aan een notaris. Denk hierbij aan:

  • schenkingen van ouders aan kinderen,
  • erfenisverdeling,
  • testamenten,
  • hypotheken en
  • huis verkopen.

Adviezen en inlichtingen van eenvoudige aard zijn gratis.

De Notaristelefoon

i

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts. De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur. Dit informatienummer kost 80 eurocent per minuut, met een starttarief van 4,54 eurocent, met een maximum van 40 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

09003469393

DerkmanSiemerink Netwerk Notarissen

i

Notaris

Lansinkstraat 61
7481 JN HAAKSBERGEN

0535722985
info@derkmansiemerink.nl

Notaris Lenderink

i

Notaris

Goorsestraat 56
7482 CK HAAKSBERGEN

0535725245
info@notarislenderink.nl

Ik wil mijn leven beëindigen omdat ik het uitzichtloos vind.

Wanneer je nadenkt over waardig sterven, kun je dit bespreken met jouw huisarts. 

Op de website van www.thuisarts.nl staat uitgebreide informatie met tips en verwijzingen over zaken die belangrijk kunnen zijn om te bespreken en vast te leggen. 

Bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde kun je ook terecht met al jouw vragen. Doelstelling van de vereniging is een waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken ongeacht de keuze die iemand hierin maakt.

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde

i

Na aanname van de euthanasiewet richt de NVVE zich niet langer alleen op euthanasie en hulp bij zelfdoding, maar op alle keuzes rondom het zelfgewilde levenseinde.

0206200690

Thuisarts.nl

i

Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid gemaakt door artsen.

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding