Zorg kiezen

x

Mensen blijven langer thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. Er is veel zorg in de eerste lijn mogelijk, de eerstelijnszorgverleners in Haaksbergen werken samen voor een compleet zorgaanbod afgestemd op de vraag van de bewoners van Haaksbergen. Veel informatie vind je op de website van Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH). Er is ook een overzicht van verschillende zorgsoorten in Haaksbergen.

Er zijn vele veranderingen in de zorg waardoor het voor veel mensen moeilijk is om een goed overzicht te krijgen van de mogelijkheden die er zijn. Ondersteuning hierbij is mogelijk: iedereen in Haaksbergen kan met vragen over zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuners
Vraag een cliëntondersteuner om mee te kijken en mee te denken. Er zijn geen kosten aan verbonden en het advies is gratis. Deze cliëntondersteuning is ook beschikbaar voor mensen die een persoonsgebonden budget aanvragen en voor mantelzorgers. De cliëntondersteuners zijn medewerkers van Wijkracht. Je kunt zonder afspraak binnenlopen bij de Noaberpoort en een gesprek aanvragen.

De ouderenadviseur
Het is voor ouderen soms lastig om het juiste antwoord te vinden vanwege de veelheid aan regelingen die vaak veranderen. De ouderenadviseur is een medewerker van Wijkracht die de oudere en zijn naaste helpt om de weg te vinden naar de juiste ondersteuning. Zo nodig bemiddelt de ouderenadviseur daarin of verwijst ouderen door.

Hulp van de ouderenadviseur is gratis. De medewerker gaat vertrouwelijk met informatie om. Voor meer informatie en een afspraak kun je contact opnemen of binnenlopen bij het inloopspreekuur van de Noaberpoort.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Cliëntondersteuner Noaberpoort

i

Alle inwoners van de gemeente Haaksbergen kunnen ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuner denkt mee op het gebied van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Je kunt terecht bij Manon van der Leest (m.vanderleest@noaberpoort.nl).

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
m.vanderleest@noaberpoort.nl

Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH)

i

De Stichting Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH) heeft als uitgangspunt toegankelijke en laagdrempelige zorg, ‘dicht bij huis’ en zorg waarbij de patiënt centraal staat. De eerstelijnszorgverleners in Haaksbergen werken samen voor een compleet en geïntegreerd zorgaanbod in de eerste lijn dat is afgestemd op de vraag van de bewoners van Haaksbergen.

Wiedenbroeksingel 4
7481 BT HAAKSBERGEN

0535724987
denisedezwart@huisartsenhaaksbergen.nl

Zorg aanvragen

Er zijn verschillende vormen van zorg. Deze zijn:

 • Ondersteuning thuis
  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat over taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding in een groep, beschermd wonen, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning. Je vraagt deze zorg aan bij de Noaberpoort; daarbij wordt altijd gekeken naar wat je zelf nog kunt. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt deze ondersteuning.
 • Medische zorg thuis
  Is er hulp nodig bij het aankleden of wassen? Dan is wijkverpleging mogelijk een oplossing. Wijkverpleging is persoonlijke zorg en verpleging aan huis voor mensen die chronisch ziek zijn, een lichamelijke beperking of een psychische stoornis hebben. Wijkverpleging kan onder meer hulp bieden bij het douchen of het geven van medicijnen. Intensieve (kind)zorg en medisch-specialistische verpleging thuis is mogelijk. Deze persoonlijke verzorging of verpleging thuis vraag je aan bij de wijkverpleegkundige. Deze zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering en je kunt hiervoor bij elke willekeurige thuiszorginstelling terecht in de gemeente Haaksbergen.
 • Langdurige intensieve zorg
  Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Voor verblijf in een instelling en langdurige intensieve zorg is de Wet langdurige zorg; denk daarbij aan het verpleeghuis. Hiervoor is een indicatie nodig en dit vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

0887891000
info@ciz.nl

Huisartsen Haaksbergen

i

Overzicht van de huisartsen in Haaksbergen

Hulpverlener kiezen

Cliëntondersteuners van de Noaberpoort en zorgbemiddelaars van het Zorgkantoor hebben informatie over instellingen en een eventuele wachttijd. Met vragen kun je terecht bij Zorgbelang Overijssel.

De websites van Kies beter en van Zorgbelang geven veel informatie.

Wil je zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget? Hiervoor heb je een indicatie nodig. Je moet zelf kunnen verantwoorden hoe je het geld besteedt.

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel behartigt de belangen van de zorgvragers in Overijssel. Zorgbelang Overijssel treedt op als woordvoerder en gaat namens zorgvragers in gesprek met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg op maat. Zorgbelang Overijssel maakt deel uit van het samenwerkingsverband BelangenOrganisatiesOverijssel.

Korenbloemstraat 11
7552 HH HENGELO OV

0742500155

Cliëntondersteuner Noaberpoort

i

Alle inwoners van de gemeente Haaksbergen kunnen ondersteuning krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze ondersteuner denkt mee op het gebied van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Je kunt terecht bij Manon van der Leest (m.vanderleest@noaberpoort.nl).

Blankenburgerstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
m.vanderleest@noaberpoort.nl

Zorgkaart Nederland

i

ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie NPCF.

KiesBeter

i

KiesBeter is de wegwijzer van de overheid naar goede kwaliteit van zorg in Nederland.

0207978985

Menzis Zorgadviseur

i

Bij de Menzis Zorgadviseur kunt u terecht voor vragen of advies over wachttijdbemiddeling, mantelzorg, andere huisarts of tandarts en meer.

0882224242

Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH)

i

De Stichting Eerstelijns Zorg Haaksbergen (EZH) heeft als uitgangspunt toegankelijke en laagdrempelige zorg, ‘dicht bij huis’ en zorg waarbij de patiënt centraal staat. De eerstelijnszorgverleners in Haaksbergen werken samen voor een compleet en geïntegreerd zorgaanbod in de eerste lijn dat is afgestemd op de vraag van de bewoners van Haaksbergen.

Wiedenbroeksingel 4
7481 BT HAAKSBERGEN

0535724987
denisedezwart@huisartsenhaaksbergen.nl

Thuiszorg in Haaksbergen

Met thuiszorg is het mogelijk om zo lang mogelijk prettig thuis te blijven wonen. Iedereen voelt zich het best in de eigen omgeving.Wanneer je hulp nodig hebt bij het douchen, bij het toedienen van medicijnen of bij wondverzorging, is wijkverpleegkundige zorg nodig. Er zijn verschillende vormen van thuiszorg: persoonlijke verzorging en verpleging, psychiatrische thuiszorg, specialistische zorg zoals bijvoorbeeld diabetes zorg of een longverpleegkundige.

Aanvraag
Thuiszorg vraag je rechtstreeks aan bij de wijkverpleegkundige en het wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Livio

i

Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. Thuiszorg. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio. Voor meer informatie kunt u terecht bij José Kanbier, cliëntadviseur.

09009200

Buurtzorg Haaksbergen team 1

i

Thuiszorg. Buurtzorg team 1 werkt samen met de huisartsen van de locatie de Schubertstraat en de Esch. Dat zijn de huisartsen Akarsubasi, Miquelez, Nijmeijer, van Meerendonk, Kleissen & Terlunen, Kuipers & de Groot.

Markt 12
7481 HT HAAKSBERGEN

0653322922
haaksbergen@buurtzorgnederland.com

Buurtzorg Haaksbergen team 2

i

Thuiszorg. Buurtzorg team 2 werkt samen met de huisartsen van de locatie het Doktershuis. Dat zijn de huisartsen Klever & Heeres, van der Lugt & van Kempen.

Bevertstraat 2
7481 CX HAAKSBERGEN

0620055153
haaksbergen2@buurtzorgnederland.com

Buurtzorg Haaksbergen team 3

i

Thuiszorg. Buurtzorg team 3 werkt samen met huisartsen van Grafhorst, van der Lugt & van Kempen (locatie het Doktershuis)

Bevertstraat 2
7481 CX HAAKSBERGEN

0613663630
haaksbergen3@buurtzorgnederland.com

Zuster Jansen

i

Zuster Jansen is als particuliere thuiszorg organisatie gespecialiseerd in landelijke 24-uurs zorg. Zij bieden zorg bij onder andere dementie en de ziekte van Parkinson.

0206366837
info@zusterjansen.nl

Een eigen bijdrage en de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg

Voor wijkverpleegkundige zorg betaal je geen eigen bijdrage. Er geldt wel een eigen bijdrage bij

 • een aantal zaken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • intensieve zorg thuis en het verblijf / de behandeling in een zorginstelling die vergoed wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Voor hulp aan kinderen en jongeren geldt mogelijk een ouderbijdrage.

Hoogte eigen bijdrage
De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in den Haag bepaalt de financiële bijdrage.

Meer informatie over de eigen bijdrage krijg je bij de gratis informatielijn van het CAK en de zorgverzekeraar.

CAK (informatielijn)

i

Het CAK voert regelingen uit in opdracht van de overheid. Zaken als eigen bijdrage voor hulp in het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Het CAK verzorgt de administratie rond de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

08001925

Zorg en begeleiding in de eigen taal van de cliënt

Er is een groeiende vraag naar zorg die rekening houdt met de achtergrond van niet-westerse mensen.

In Haaksbergen kun je gebruikmaken van de Thuisbegeleiding van Carintreggeland, deze is beschikbaar voor iedereen. Voor cliënten van niet-Nederlandse afkomst, biedt Carintreggeland indien mogelijk, begeleiding in de eigen taal en cultuur onder de naam Carintreggeland- IDA (Interculturele Dienst voor en door Anderstaligen).

De IDA-thuisbegeleiders ondersteunen in de eigen taal van de cliënt bij praktische zaken en integratie en geven inzicht in de Nederlandse cultuur. De IDA-medewerkers spreken onder andere Turks, Koerdisch, Arabisch (klassiek Arabisch en Midden-Oosten-Arabisch), Marokkaans, Armeens, Aramees, Tigrinya, Frans, Russisch en Oekraïens.

Carintreggeland-IDA, interculturele dienst voor en door anderstaligen

i

Zorg en dienstverlening in eigen taal en cultuur vraagt vooral bij cliënten van niet Westerse komaf specifieke aandacht. IDA biedt interculturele diensten. De medewerkers van IDA spreken Turks, Koerdisch, Arabisch (klassiek, Midden-Oosten), Marokkaans, Suryoye, Armeens, Aramees en Frans. Dit kan uitgebreid worden, wanneer dat nodig is.

H. Hartstralaan 100
7555 PJ HENGELO OV

0883677000
thuisbegeleiding@carintreggeland.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding