Onenigheid in de buurt

x

Ergernissen beginnen vaak met kleine irritaties en deze groeien na verloop van tijd tot fikse burenruzies. Heb je last van herrie of is er parkeeroverlast in de wijk? Of is er onenigheid met buren? Bespreek irritaties om te voorkomen dat ergernissen oplopen. Probeer het zelf op te lossen door in gesprek te gaan.

Lukt het niet om er samen uit te komen en weet je niet meer wat je kunt doen? Voor een vrijwillige buurtbemiddelaar kun je bij de Noaberpoort terecht.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Politieservicepunt Haaksbergen

i

Het politieservicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Haaksbergen aan de Blankenburgerstraat 28. Het politieservicepunt is op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend en zonder afspraak te bezoeken. Buiten de openingstijden kunt u contact opnemen met het bureau aan de Willemstraat in Hengelo.

09008844

Ik heb te maken met huiselijk geweld. Waar kan ik heen?

Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Denk hierbij niet alleen aan lichamelijk geweld, maar ook aan verwaarlozing, vernedering en financiële uitbuiting of seksueel misbruik. Vermoed je huiselijk geweld zoals kindermishandeling of ouderenmishandeling? Neem contact op met Noaberpoort en vraag advies.

Veilig Thuis Twente
Mishandeling stopt nooit vanzelf. Iedereen kan terecht bij het regionale meldpunt Veilig Thuis Twente. De medewerkers van het meldpunt zoeken samen met jou naar een oplossing en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Er gaat geen informatie naar anderen zonder jouw toestemming. Je kunt anoniem bellen.

De Noaberpoort

i

Voor alle inwoners die vragen hebben over opvoeden, mantelzorg, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid en meer. Tijdens openingstijden kan iedereen vrijblijvend binnenlopen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken bij de Noaberpoort of bij mensen thuis. Inloop bij de Noaberpoort: maandag t/m vrijdag van 8.30-11.30 uur.

Blankenburgstraat 28
7481 EB HAAKSBERGEN

0535734589
info@noaberpoort.nl

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

Bornsestraat 5
7556 BA HENGELO OV

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding